Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering

Skapad 2018-09-04 10:56 i Östra skolan Falun
Vi arbetar praktiskt och teoretiskt med programmering.
Grundskola 4 Teknik
Vi arbetar praktiskt och teoretiskt med programmering.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna tränar på att använda modern teknik för att lösa problem, dels på sina cromebooks.

Bedömning - vad och hur

Bedömningen kommer ske i samband med det löpande arbetet.

Undervisning och arbetsformer

Eleverna får tillfälle att träna på programmering. Vi kommer att arbeta med ord och begrepp, få en enkel inblick i vad programmeringsspråk är, arbeta praktiskt med  buggar, loopar och olika  program. Uppgifterna kommer att variera allt ifrån att lösa färdiga banor, leta buggar i koder  till att själva konstruera uppgifter, enskilt och i grupp.

Eleverna kommer även att arbeta med Bluebots.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: