Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Start Your Own Party   

Skapad 2018-09-04 11:01 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola F
På engelskan kommer du att berika ditt ordförråd för att kunna uttrycka dig med lätthet såväl skriftligt som muntligt. Fokus kommer att vara muntlig kommunikation, använda strategier för att förstå och göra sig förstådd, anpassa språket efter situationen och lära mer om val och demokrati i olika värden. Vi kommer att läsa, lyssna, prata, se och skapa film, reflektera och hela tiden berika ordförrådet.

Innehåll

First task before you design your promotion video :

 

Your job as a group is to design first a poster that promotes and explains your political party. The poster will help you to design your promotion video…..

 

Make the poster appealing and include the following elements.

 

  • All the requirements from below

  • 1-2 graphics that represent your party and candidate

  • Organized in such a way to make it easy to read and understand by someone who knows nothing about the party and candidate.

  • Be neat with no spelling or grammar errors.


Task 1.

Start your own Party   with   a Political Party PosterAll

Name of Political Party _________________________________

 

Name of presidential candidate __________________________

 

What is the symbol of the party? What is the history of background of the symbol?Research Questions (each group member signs up to research one of these questions/ be responsible for one of these questions)

 

1. History of the party. How long has it been in existence?

 

What are its major areas of focus and/or concerns?

 

2. Create a logo for your political party

 

Choose a colour for your political party and explain why you have chosen it.

 

3. Impacts it’s made on our country. Does your party have a nickname? (ex. GOP) slogan?

 

What do they mean? _______________________

 

5 Issues

Discuss together where your party stands on the following issues.  Rank them and write than

a detailed position statement!

 

Education _____________________________________

 

Economy ______________________________________

 

Environment/Global Warming ______________________

 

Health Care ____________________________________

 

______________________________________________

 

2. Task

Design your promotion video!  Follow the steps your teacher has provided for you!

Matriser

Start Your Own Party

Lyssna

Grundläggande
God
Avancerad
Förstå innehåll och uppfatta detaljer i talat engelska
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Förstår såväl helhet som detaljer i talat engelska i måttligt tempo.
Kunna välja och använda sig av strategier för lyssnande
Använder sig av strategier för att underlätta förståelse.
Använder sig av fungerande strategier för att underlätta sin förståelse.
Använder sig av väl fungerande och relevanta strategier för att underlätta sin förståelse.
Kunna redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
Visar förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogör för, diskuterar och kommenterar innehåll och detaljer. Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Tala och samtala

Grundläggande
God
Avancerad
Kunna uttrycka sig muntligt
Formulerar sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Formulerar sig relativt varierat (bredare ordförråd och mer utvecklad meningsbyggnad), relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulerar sig varierat (brett ordförråd och utvecklad meningsbyggnad), tydligt och sammanhängande.
Kunna anpassa språket
Anpassar sin interaktion i viss mån till syfte, mottagare och situation.
Formulerar sig även. med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation (ger information, argumenterar).
Formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation (gör fler kopplingar och argumenterar).
Kunna välja och använda strategier i interaktionen
Använder sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån förbättrar interaktionen.
Använder sig av fungerande strategier som förbättrar interaktionen.
Använder sig av väl fungerande strategier som förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Läsa och analysera texter

Grundläggande
God
Avancerad
Läsa och analysera texter
Förstår det huvudsakliga innehållet i lättillgängliga texter i olika genrer.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Förstår såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Kunna redogöra för och kommentera innehåll och detaljer
Visar förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Visar förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Visar förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogör för, diskuterar och kommenterar innehåll och detaljer.
Kunna agera efter och använda sig av skriven text
Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Använder texter från olika medier med viss relevans i sin egen produktion och interaktion.
Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Använder texter från olika medier på ett relevant sätt i sin egen produktion och interaktion.
Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Använder texter från olika medier på ett relevant och effektivt sätt i sin egen produktion och interaktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: