Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svalans tema flytt

Skapad 2018-09-04 11:07 i Nolbäckens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
Vi planerar att arbeta med ett gemensamt tema i huset om vår pågående flytt tillbaka till Nolhagens förskola. Vi ser att barnen kan få inflytande över samt en djupare förståelse för flytten.

Innehåll

Karttläggning av barngruppen

I mindre grupper kommer vi att på olika sätt arbeta utefter temat Flytt.

Mål

 

 • 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
   
   
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. 

Omformulering av läroplansmål

Vi ser att en utveckling sker när barnen ges möjlighet att kontinuerligt samtala om processen av flytten.

I samtalen ska barnen få en möjlighet att reflektera över sina uppleverlser, sina kompisars resonemang och funderingar.

Vi ser att en utveckling sker när barnen deltar i aktiviteter där de kan få uttrycka sina hypoteser och pröva olika metoder för att testa sin eller andras hypotes tex i konstruktion

Vi ser att en utveckling sker när barnen visar ett engangemang på hur de vill ha i sina lärmiljöer.

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Exempel på aktiviteter som kan inspirera till andra aktiviteter:

Titta på bilder/inspelningar av byggarbetsplatsen.

Få möjlighet att ställa frågor till en byggggarbetare.

Få möjlighet att bygga och konstruera samt samtala om sina byggen, samt andra former av skapande aktiviteter.

 

Vara lyhörda och uppmuntra  till att reflektera över sina upplevelser och att få barnen att lyssna på andras förslag idéer.

 

Sagan om de tre små grisarna.

Testa olika byggmaterial. Barnen får ge sina förslag och så bygger vi och jämför vilket är mest hållbart m.m.

Experiment runt hållbarhet.

 

Involvera barnen i utformandet av lokalerna.

 

Utvärdering

Bilder och filmer på byggnationens gång har visats för barngruppen. Frågor har uppkommit och pedagog har haft med dessa funderingar till byggarbetarna. 

Barnen har varit delaktiga i nedpackningen av Svalan. Vi upplever att barnen har fått en inblick och förståelse i flyttprocessen. De har ställt många frågor när vi ska flytta och varför.

Vi har haft dialog med vårdnadshavarna om att de ska besöka bygget tillsammans med sina barn om haft möjlighet och lust då vi på förskolan inte haft möjlighet till det.

Analys och utveckling

Flyttprocessen har flutit på bra då det finns erfarenhet av att packa och flytta bland pedagogerna och att samtal  hela tiden förts tillsammans med barnen. De har varit väl förberedda om vad som ska ske.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: