Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghetsarbete på Fritids

Skapad 2018-09-04 11:30 i Kopperskolan Stenungsund
Vi arbetar med skolans värdegrund och allas lika värde
Grundskola F – 1 SO (år 1-3) Bild
På fritids jobba vi med värdegrundsfrågor dagligen. Vi pratar om regler förhållningssätt, kamratskap och våra gyllene ord. Vi samtalar, diskuterar och jobbar praktiskt.

Innehåll

Övergripande mål och syfte

 

 • Känna till Fritids trivselregler och gyllene ord.
 • Känna till varför det kan vara viktigt med regler i vissa sammanhang.
 • Känna till skolans likabehandlingsplan.
 • Känna till hur man går tillväga om man själv eller någon annan blir mobbad/ retad.
 • Känna till hur man på ett bra sätt säger ifrån när någon är elak.
 • Veta hur man är en bra kamrat.
 • Allas lika värde.

    

Centralt innehåll

Undervisning och arbetssätt 

Vi går i genom våra trivselregler och gyllene ord på samlingar och hänvisar till dem under den dagliga verksamheten.

Vi samarbetar mellan avdelningarna Måseskär och koster för att skapa gemenskap och trygghet. 

Leckvecka tillsammans vecka 36, gemensamma lekar varje dag.

Gemensamma gymnastiktillfällen i veckan. 

Vi diskuterar och samtalar kring frågor om värdegrunden och vår likabehandlingsplan. 

Vi arbetar enskilt och i grupp och försöker vara lyhörda och samtala enskilt med eleverna vid behov. 

 

Bedömning - Vi kommer bedöma elevens förmåga att:

Bedömning - Så här visar eleven vad den har lärt sig:


Du ska känna till Fritids trivselregler och gyllene ord.

Du ska känna till varför det kan vara viktigt med regler i vissa sammanhang.

Du ska känna till skolans likabehandlingsplan.

Du ska känna till hur man går tillväga om man själv eller någon annan blir mobbad/ retad.

Du ska känna till hur man på ett bra sätt säger ifrån när någon är elak.

Du ska veta hur man är en bra kamrat.

 

 
Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: