Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi, Koll på NO, Europas sista vildmark. År 5

Skapad 2018-09-04 11:51 i Heby skola F-6 Heby
Vi kommer att arbeta med ämnet biologi och lära oss om fjället.
Grundskola 5 Biologi
Här kommer du att få lära dig mer om Europas sista vildmarker.

Innehåll

Undervisningen ska enligt läroplanen syfta till att

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själv och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Centralt innehåll

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. 

• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes,förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, t.ex. för jordbruk och fiske.

• Naturen som resurs för rekreation och upplevelser
och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

• Livets utveckling och organismers anpassning
till olika livsmiljöer.

• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika
organismer och namn på vanligt förekommande
arter. Samband mellan organismer och den
icke levande miljön.

Konkreta mål för eleven

 • Du ska kunna:
 • ge exempel på några typiska djur och växter på fjället.
 • kunna berätta hur djuren och växterna kan överleva där.
 • vad som menas med en näringskedja
 • förklara hur vi människor påverkar fjällens och Alpernas natur
 • berätta om skillnader mellan de svenska fjällen och Alperna
 • veta vad ett naturreservat, nationalpark är.

Innehåll arbetssätt

  • Du kommer att:
  • läsa faktatexter och svara på frågor.
  • delta i samtal och diskussioner,
  • rita 

Bedömning

 • Jag kommer att bedöma:
 • hur väl du deltar i samtal och diskussioner,
 • hur du använder dig av begrepp och uttryck,
 • hur du använder dig av de kunskaper som vi lärt oss.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: