Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träd i vår närmiljön 1-3

Skapad 2018-09-04 12:37 i Häckebergaskolan Lunds för- och grundskolor
Häckeberga mall
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)

I vår närmiljö finns det många olika träd. Vi pratar och tittar på lövträd och barrträd. Vi undersöker skillnaderna och likheter. Vi tittar på löv, barr och fröer. Vi pratar och ritar trädet och dess delar. 

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld.

Genom undervisningen i de naturorienterade ämnena ska eleverna ges förutsättningar att använda och utveckla sin förmåga att;
använda sina kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning.

Använda och utveckla förmågan; att genomföra undersökningar.

Använda och utveckla förmågan; att använda begrepp och teorier för att beskriva och förklara olika samband.

Undervisningens innehåll: Vad?

Artbestämma några träd i vår närmiljö. 

Sortera och gruppera.

Känna till hur ett träd växer, 

Trädets uppbyggnad,

Känna till trädens anpassningar till olika årstider.

Känna till olika yrken som jobbar med träd.

Expertord att kunna: Rot, stam, grenar, löv, krona, bark, blad, barr, knoppar, klorofyll, syre, koldioxid.

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Gå ut i naturen och uppleva med alla dina sinnen.

Samtala med klasskamraterna om dina upplevelser, frågor och tankar

Samtala, diskutera, skriva, rita och göra min egen trädbok.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Läs matriserna nedan för mer information om de olika förmågorna för årskurs 1-3

Bedömning

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen i år 1-3

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO
NO år 3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda sina kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning.
Behöver mycket stöd för att granska information, kommunicera och ta ställning.
Kan använda sina kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning.
Kan i olika sammanhang och situationer använda sina kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning.
Att genomföra undersökningar.
Behöver mycket stöd för att genomföra undersökningar.
Kan genomföra undersökningar.
Kan genomföra undersökningar och med egna ord berätta om vad som händer och sker.
Att använda begrepp och teorier för att beskriva och förklara olika samband.
Behöver mycket stöd för att använda begrepp och teorier för att beskriva och förklara olika samband.
Kan använda begrepp och teorier för att beskriva och förklara olika samband. Resonerar genom att använda egna och andras kunskaper och erfarenheter.
Kan i olika sammanhang och situationer använda begrepp och teorier för att beskriva och förklara olika samband samt argumentera och resonera kring detta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: