Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema valet 2018 NOH05D

Skapad 2018-09-04 13:22 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Demokrati är ingen självklarhet. Fortfarande dör människor i världen i sin kamp för demokrati och jämlikhet. Tar du hand om din rätt att få vara med och påverka, att få tänka och tycka fritt och att få leva i ett land där alla är lika mycket värda? Vilket parti skulle du rösta på om du fick delta i valet i höst? Välkomna till en kurs om ideologier, val och demokrati!

Innehåll

Arbetsområde:

Söndagen den 9 september är det dags för kommun-, landstings- och riksdagsval i Sverige. Än är det inte dags för er att rösta men ni kommer att få delta i det nationella skolvalet. Fram tills dess ska du få lära dig om hur ett val går till, vilka de största partierna är och vad vilka idéer de står för.

 

Konkreta mål

Syftet är att du ska ha kunskap och förståelse för beslutsfattande och Sveriges politiska system, politiska ideologier och partiväsendet. Du ska ha kunskap om demokratiska värden och processer, mediernas roll som opinionsbildare och granskare av samhällets maktstrukturer.

lk

Bedömning

Jag kommer bedöma din:

- begreppsförmåga genom ett glosförhör

- din förståelse kring hur makten är fördelad i Sverige

- förmåga att värdera och uttrycka olika ståndpunkter genom att resonera och argumentera kring ideologiska och politiska frågor. Du kommer samla på dig kunskaper genom kursens gång så att du slutligen kan resonera kring och besvara vilken/vilka politiska frågor som är viktigast för dig.

 

Jag kommer att bedöma följande kunskapkrav i samhällskunskap:

Samhällsstrukturer

Använda begrepp

Påverka och påverkas

Undersöka samhällsfrågor

Värdera och uttrycka ståndpunkter

Demokrati

Information och källor

 

Undervisning

Vi kommer att:

-titta på filmer om till exemepl de politiska partierna, valsystem och ideologierna.

-titta nyheterna för att följa valet 2018.

- besöka valstugor

- läsa texter om demokrati, svenska valsystemet och riksdagspartierna.

- att använda oss av stödstrukturer för att utveckla vår kunskaper.

- diskussioner gemensamt i klassrummet men också i smågrupper

- datastory

- delta i skolvalet

- länkar till uppgifter kommer kontinuerligt läggas upp här i planering. Påminnelse när de ska vara klara läggs i veckoplaneringen.

 

Begreppslista i urval. Du kommer möta fler som du kommer få arbeta med.

Kommun, landsting, riksdag, regering, valstuga, valkampanj, 4%-spärren, allmänna val, demokrati, diktatur, direkt demokrati, EU-direktiv, extra val, folkomröstning, folkstyre, grundlag, kommun, landsting, mandat, massmedier, minister, minoritetsregering, misstroendeomröstning, monarki, myndighet, nominerad, offentlighetsprincipen, oppositionen, parlament, parlamentarism, politik, proportionella val, representativ demokrati, statsbudget, statschef, statsråd, teokrati, utskott 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Skriftligt prov 3/10

 • 5:15 Samband mellan partier och olika frågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
  Sh  7-9
 • Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: