Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning och läsförståelse

Skapad 2018-09-04 13:43 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Svenska
En läsare som läser med läsförståelse är aktiv och funderar över de texter hen läser. En aktiv läsare förstår och gör kopplingar mellan texter och bortom texter. När man förstår och samtalar om det man läser blir det intressant!

Innehåll

Mål:

Du ska kunna läsa texter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier.

Du kan göra kronolgiska sammanfattningar av olika texters innehåll.

Du kan kommentera centrala delar i texter med koppling till sammanhanget.

Du kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra resonemang om framträdande budskap i olika verk.

 

Undervisning:

Vi kommer att träna på att läsa olika sorters texter med olika strategier.

Vi kommer att analysera texttyper och texters innehåll.

Vi kommer att träna på att fundera över texters budskap.

Vi kommer att träna på att sammanfatta texter och diskutera det vi läst.

Vi kommer att träna på att beskriva våra upplevelser av läsningen.

Vi kommer att läsa enskilt, i par och grupp samt helklass. (Svansläsning, stafettläsning)

Du kommer att få lyssna på högläsning.

Bedömning:

Du kan läsa olika texttyper med flyt och vet vad som kännetecknar olika texttyper.

Du kan visa på att du behärskar flera lässtrategier. 

Du kan göra sammanfattningar av texter och kommentera centrala delar.

Du kan utifrån egna erfarenheter tolka budskap och resonera om texters budskap.

Du kan beskriva din upplevelse av läsningen.

 

Redovisning av dina kunskaper och förmågor:

Deltar aktivt i textsamtal. (I grupp/par - muntligt/skriftligt)

Skriver i läsloggen

Gör övningsuppgifter

I läsförståelseprov

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Läsförståelse åk 4-6

Godtagbar
God
Utvecklad
Läsning
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Läsförståelse processer: 1. Hitta efterfrågad information. 2. Dra enkla slutsatser. 3. Sammanföra och tolka information och ideér samt reflektera. 4. Granska och värdera innehåll, språk och textuella drag.
Du kan göra enkla kronolgiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget. Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Du kan göra utvecklade kronolgiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget. Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget. Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: