👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht18 - Energi, elektricitet och magnetism

Skapad 2018-09-04 13:49 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Fysik
Vad är egentligen energi och kan det någonsin ta slut? Kan man få mer energi och hur kan vattnet som forsar i Norrland bli elektricitet i Skåne? Varför kan det bli strömavbrott ?Vilken är den största magneten? Vi ska prata mycket om vad energi är och hur våra val av energi påverkar miljön. Vi ska också titta på hur energi kopplas ihop med elektricitet och magnetism.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din 

procedurförmåga

 • genomföra undersökningar i energi, elektricitet och magnetism

begreppsliga förmåga

 • använda begrepp inom fysiken när du pratar eller skriver om energi, elektricitet och magnetism

kommunikativa förmåga

 • kommunicera och ta ställning till frågor som rör energi och miljö

analysförmåga

 • värdera hur olika val av energikällor har påverkat människan, samhället och miljön
 • beskriva och förklara samband som handlar om energi t.ex. hur energi och vatten hör ihop
 • känna igen och analysera tekniska lösningar för energi.

 

Centrala begrepp 
energiformer, energiprincipen, kemisk energi, ljudenergi, rörelseenergi, värmeenergi, strålningsenergi, elektrisk energi, lägesenergi, omvandlas, energiflöde, isolering, energikälla, fossila bränslen, förnybar energi, icke förnybar energi, kraftverk, vattenkraft, vindkraftverk, biobränsle/gas, solenergi, solfångare, kärnkraftverk, turbin, naturgas, kolkraft, växthuseffekt, elektricitet, sluten krets, seriekoppling, parallellkoppling, kopplingsschema, elström, strömkrets, strömavbrott, strömkälla, batteri, pluspol, minuspol, elektriska ledare, isolator, kompass, nordpol, sydpol, attrahera, repellerar, magnetfält, permanentmagnet, elektromagnet, elmotor, generator.

 

Arbetssätt                                                                          

 

 • ha gemensamma genomgångar,
 • läsa och diskutera innehållet i faktatexter,
 • arbeta med övningsblad,
 • se på film och arbeta med innehållet,
 • öva på att samtala och diskutera.

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  A 6

Matriser

Fy
Ht18 - Energi, elektricitet och magnetism

------------>
------------>
------------>
------------>
Samtala och diskutera
Eleven kan inte riktigt samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö och samhälle utan behöver utveckla denna förmåga..
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
Eleven har svårt för att söka naturvetenskaplig information. Eftersom eleven har svårt att söka information blir det svårt för den att använda informationen i diskussioner.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Elektricitet och magnetism
Eleven har svårt för att föra resonemang om elektriska kretsar och magneter.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar och magneter kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar och magneter kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar och magneter kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Energi och miljö
Eleven har inte riktigt förståelse för olika energikällor och energianvändning.
Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor och energianvändning med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan också förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor och energianvändning med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor och energianvändning med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.