Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap: Valet 2018

Skapad 2018-09-04 14:02 i Björneborgs skola Kristinehamn
Valet 2018
Grundskola 5 – 6 Samhällskunskap
Vi ska lära oss om regeringen och riksdagens arbete. Inför valet den 9 september ska vi lära oss hur ett val går till samt vilka politiska partier vi har i Sverige och ta reda på vad de tycker i några olika frågor. Ni kommer även att få skapa era egna partier

Innehåll

Våra mål

Du ska:

 • känna till hur en demokrati fungerar
 • känna till hur valet går till i Sverige
 • känna till vilka de största politiska partierna är
 • kunna berätta om regeringens och riksdagens uppdrag
 • förstå och kunna använda begrepp som hör till demokrati och politik
 • känna igen partiernas symboler

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar
 • undersöka vad de olika partierna tycker i några viktiga frågor
 • titta på filmer om de politiska partierna, regeringen och riksdagen
 • diskutera för- och nackdelar med demokrati/diktatur
 • argumentera för och emot samhällsfrågor (debatt)
 • skapa egna partier i grupper och lära oss ta beslut demokratiskt

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

 • du är aktiv på lektionerna och deltar i diskussioner
 • du kan berätta något om Sveriges politiska partier
 • du kan förklara och använda viktiga ord och begrepp inom arbetsområdet
 • du kan resonera och argumentera för en eller flera samhällsfrågor
 • du kan förklara och resonera kring demokrati hur kan se ut i olika situationer (ex: Sverige, kommun, klassrum)

Uppgifter

 • Grupparbete: Egna partier

 • Test: Valet 2018

 • Grupparbete: Eget parti

 • Individuell uppgift samhällskunskap 6:an

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: