Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursmoment moderna språk

Skapad 2018-09-04 14:15 i Svaneskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Kursmoment för moderna språk åk 8 samt kursmoment för åk 8 spanska.

Innehåll

Kursmoment åk 8 moderna språk

 

Utöka förrådet av vardagsfraser

Utöka det tematiska ordförrådet

Utöka kunskapen om landets/ ländernas kultur

Kunna hålla ett kortare föredrag på målspråket  

Kunna berätta till bilder och text samt svara på frågor till texter

Kunna framföra rollspel

Uttrycka åsikter kring enkla ämnen

Kunna uttrycka sig i lite mer utvecklad skrift och tal med fokus på texttyp och mottagare ( brev, dagbok, berättelser)

Kommentera innehållet i en film och svara på frågor till filmen

 

Grammatik

Grammatik åk 8

Översiktlig repetition av verb och grammatik från åk 6-7

Examination

Läxförhör samt sammanfattande prov

Hörförståelse

Läsförståelse

Uppsats

Muntlig presentation

Eget arbete

Betygskriterier och kursmål
Kursmoment åk 8 Spanska

 

Repetition av åk 7

 

Turistspanska – boka biljetter och rum, gå och handla, fråga om vägen osv

 

Spanien och Latinamerika – kultur, geografi och historia

 

Utöka förrådet av vardagsfraser och det tematiska ordförrådet

 

Notiser (kortare artiklar som sammanfattas muntligt inför klassen)

 

Åsikter med uttryck som: jag tror, jag tycker, jag håller med, etc.

 

Räkna 1-1000 samt årtal

 

Diftongerande verb

 

Reflexiva verb

 

Perfekt av regelbundna och oregelbundna verb

 

Adjektivets komparering

 

Objektspronomen och demonstrativa pronomen

 

Beskrivning av personer

 

Hörövningar

 

Turistinformation om Lund (film, adjektiv)Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: