Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa, ekonomi och miljö i måltiden.

Skapad 2018-09-04 19:05 i Klaraskolan Halmstad
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap
Din uppgift är att själv välja en måltid med tanke på aspekterna hälsa, ekonomi och miljö och sedan motivera dina val. Du skall visa hur ditt val av måltid, och hur dina val av livsmedel till måltiden påverkar din hälsa, din ekonomi och miljön. Om du exempelvis väljer ekologiskt odlade morötter i stället för kemiskt besprutade, så påverkar det alla tre aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Innehåll

Tid:

Planeringen gäller ca veckorna 35-40. Sedan har du två veckor på dig att lämna in din skriftliga uppgift.

Syfte:

 • Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet.
 • Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka - konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser.

Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Mål

Du kommer under några veckor att arbeta med följande mål från "Centrala innehållet i Läroplanen"

 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.

Dessa begrepp kommer vi att arbeta med:

 • Varför äter vi? Energi och näring
 • Näringsämnena
 • Arbetsblad med frågor om näringslära  
 • Matcirkeln
 • Tallriksmodellen
 • Nyckelhålsmärket
 • Tomma kalorier
 • Ekonomi i köket
 • Jämförpriser
 • Säsongsanpassad mat
 • Krav/Ekologiskt odlad mat
 • Fairtrade

Så här ska vi arbeta:

Du får undervisning kring begreppen ovan och vi kommer att ha diskussioner kring några av begreppen. Du får ett arbetsblad där du får besvara frågor om näringslära. Du får i uppgift att skriva ett arbete där du väljer en lunch och motiverar ditt val av måltid med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Vi har genomgång kring hur arbetet kan skrivas och hur man motiverar sitt val av måltid. Du får undervisning på hur skrivandet kan utvecklas mot högre mål och kunskapskrav samt se elevexempel på detta.

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift Hkk

 • Näringslära år 8

Matriser

Hkk
Hälsa, ekonomi och miljö i måltiden.

Hem- och konsumentkunskap

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: