Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund genom barnböcker

Skapad 2018-09-05 08:09 i Skattkistans förskola Hörby
Förskola
Värdegrundsarbetet genomsyrar verksamheten på förskolan..

Innehåll

Många barn i gruppen visar ett stort intresse för böcker och bokläsning..

Att göra en koppling till barnlitteraturen känns som en intressant väg och del i att möta barnen i värdegrundsfrågor. 

Detta vill vi utveckla

Intresset för litteratur

- Kommunicera handling och känslor utifrån händelser i boken 

- Förstärka med tecken. Ibland kan det vara lättare att förstå tecken istället för ord, eller i kombination.

- Utifrån boken ex få förståelsen för att någon annan har önskemål och behov precis som jag själv har..

- Vara en bra kompis

- Hjälpa varandra

- Trösta någon som är ledsen

Turtagning

- Uppleva glädje tillsammans

 

 Så här ska det gå till

- Introducera en bok i taget som innehåller ämnen kring värdegrund, såsom att hjälpa varandra/ vara en bra kompis/leka tillsammans osv.

- Låna enkla böcker där barnen kan se och relatera till sig själva i förhållande till någon annan.

- Låna böcker utefter barnens intresseområde.

- Relatera lekar och aktiviteter så att barnen kan uppleva kopplingen till det som hände i boken och hur saker och ting löstes där..

- Frågeställningar och funderingar kring ex ”hur tror du pojken i boken känner sig?”-  relatera till sig själv ex ”har du också varit så där ledsen som pojken är? Vad hände då?”

- Dela upp barngruppen för att skapa utrymme och större möjlighet för varje enskilt barn att vara delaktig

Vara närvarande pedagoger som lyssnar in och sätter ord på det barnen menar i de fall de inte själv kan berätta och uttrycka.

 

Så här ska vi synliggöra utvecklingen

Fotodokumentation - bildskärmen i tamburen (möjlighet för reflektion tillsammans med barnen)

Lärloggar på Unikum

 

Reflektinoner/dokumentationer i arbetslaget för att skapa bästa förutsättningar för fortsatt utveckling

 

 

Reflektion/Hur blev det?

Vi startar upp med boken: Alla får åka med. Den handlar om olika känslor hos dem som får åka med flickan i lastbilen. Det har kommit många tankar och funderingar kring händelserna i boken. Vi har läst den i mindre grupp för att alla barn ska ha möjlighet att kunna uttrycka sig mer.

Nu finns boken  tillgänglig för barnen och det ges möjlighet att få lyssna eller "läsa" boken själv när intresse finns.

Just nu har vi extra fokus på känslorna, ledsen, glad, arg och varför då? 

Vi har också börjat använda bild och tecken som stöd på dessa känsloyttringar, vi vill även bygga på barnens empatiska förmåga genom att använda oss av ett empatiskt ledarskap. 

Flera barn har satt ord på känslan när de sett och upplevt någon som är glad, ledsen eller arg.

Barnen är med och dramatiserar berättelsen. De är delaktiga och uttrycker hur de olika karaktärerna känner sig. Vi kan märka att sekvensen där nallen är ledsen och gråter skapar mest reaktion hos barnen. "Han har tappat sin mössa", "han saknar sin mamma" är några av reflektionerna.

 

 

När vi erbjöd sagan som animerad film kom många kommentarer från barnen, nu kommer tomten sen grisen...nallen ledsen...pojken ramlar osv.

 Stor igenkänning på händelserna i berättelsen eftersom den var gjord från boken.

  Vi har också gjort filmen som en QR-kod med bild på flickan i lastbilen, den finns uppsatt på vår kompisvägg. Tanken är att barnen själva ska kunna scanna och se filmen tillsammans och samtala om det som fångar dem. Vi har sett att många barn är nyfikna och intresserade  av att använda lärplattan i verksamheten.

Detta är ett sätt för oss pedagoger att undervisa i användningen med digitala verktyg och som naturligt är kopplat till temat. Vi vill att barnen ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik i vardagen. 

Vi vill också visa på att det finns många olika sätt att få till sig en saga och kunna uppleva den många gånger i olika former.

 

Analys:

 

 

 

 

Vad behöver nu utvecklas?

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: