Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagotema

Skapad 2018-09-05 11:05 i Almåsskolan Mölndals Stad
Vi arbetar med sagotema och utgår från din favorit saga
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi läser sagor, lär oss sagans "ingredienser" och pratar om olika typer av sagor. Avslutningsvis skriver vi våra egna sagor.

Innehåll

Syfte

 

Centralt innehåll

 

Konkretisering

Arbetsområdet innebär att du ska:

 • Lära dig om sagors betydelse och lära dig vissa ord som är typiska för detta arbetsområde.
 • Läsa och lyssna på sagor - då tränar du på läsförståelse.
 • Skriva din egen saga - då tränar du bl.a. på skrivregler och hur man förbättrar sin berättelse genom tips av läraren.
 • Hitta fakta (och skriv ner den) om en sagoförfattare som du och en kompis sedan presenterar muntligt - då tränar du på hur man hittar fakta och hur man använder den och hur man talar inför grupp.

Undervisning/arbetssätt

För att du ska nå målen kommer det att vara:

 • Genomgång av läraren om olika sorters sagor och dess betydelse.

Bedömning

I detta arbetsområde bedöms följande i en matris:

 • Hur din färdiga saga ser ut.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Sagotema

Matris till arbetsområdet "Sagotema"

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Din saga - Textens genre
Stil - i detta fall saga.
Du håller dig inte till samma genre hela tiden.
Du har gjort försök till att följa genrens mönster för struktur och språk.
Du följer oftast genrens mönster för struktur och språk på ett levande sätt.
Du följer genrens mönster väldigt bra där innehållet samspelar på ett bra sätt med struktur och språk
Din saga - Stavning
Du har ganska många stavfel i din text.
Du stavar de flesta ord på lämpligt sätt, gör dock vissa återkommande fel.
Du använder ibland svårare ord och lyckas då ganska väl med din stavning.
Du stavar oftast rätt på alla ord, även då du använder svårare ord
Din saga - Användning av tecken
Du glömmer bort att sätta ut punkt, frågetecken och utropstecken.
Du använder oftast punkt, frågetecken och utropstecken på ett lämpligt sätt. Dessa tecken följs då av stor bokstav.
Du använder punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett bra sätt.
Du använder dig av olika skiljetecken och andra skrivtecken på ett mycket bra sätt.
Din saga - Helhetsintrycket
Du behöver bearbeta din text så att innehåll, struktur och språk blir tydligare.
Helhetsintrycket på din text kan bli bättre om ditt innehåll, struktur och språk samspelar. Det gör det inte riktigt ännu.
Helhetsintrycket på din text är bra. Ditt innehåll, struktur och språk samspelar bra.
Helhetsintrycket på din text är väldigt bra. Du har kommit långt i din skrivutveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: