Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lära känna

Skapad 2018-09-05 11:37 i Regnbågen Hedemora
Förskola
Vi lär känna varandra genom olika aktiviteter där vi samarbetar och upplever tillsammans. Vi tränar på att samspela och kommunicera genom bl.a. skapande verksamhet, dans och lekar.

Innehåll

Nulägesbeskrivning:

I blåa grupper går än så länge 10 barn. Ett barn är nyinskolat och vi väntar på fler. Några av barnen är nya för varandra och behöver lära känna varandra och känna en trygghet i gruppen. 

 

Syfte: 

Att lära känna varandra

Att skapa trygghet i gruppen

Att främja barns språkutveckling och förmåga att kommunicera

Att skapa nyfikenhet inför att leka och lära

 

Mål:

Sträva mot att barnen känner en gruppkänsla

Sträva mot att barnen initierar spontana lekar och kan samspela i lärarledda aktiviteter

Sträva mot att barnen vågar uttrycka vad de känner

Sträva mot att barnen visar hänsyn och förståelse mot varandra 

 

 

Metod:

Skapande verksamhet 

Gemensamma lekar, både spontana och lärarledda

Samarbetsövningar

Spela spel

Dans och rörelse

 

 

Utvärderingshjälp:

Observation, pedagogisk dokumentation, samtal med barnen

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: