Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema-debattera v 35-40

Skapad 2018-09-05 12:20 i Svaneskolan Lunds för- och grundskolor
En argumentation är ett sätt att tala för en sak och lägga fram skäl för den. En argumentation kan vara en insändare i tidningen, debattartikel, argumenterande text eller krönika.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Hur övertygar du läsaren om att dina åsikter gäller när du skriver en debattartikel? Hur övertygar du en meningsmotståndare i en muntlig debatt? Hans Rosling kunde säga "Jag har rätt och du har fel!" för att avsluta en argumentation i dansk nyhets-tv. Hur når du dit? Ja, då måste du förstås ha fakta för att bli tagen på allvar. Och veta hur du bäst för fram dina åsikter.

Innehåll

Innehåll

Planerad tid: vecka 35-40

 • Vad är ett argument? Vilka olika typer av argument finns det? Hur och när använder man dem? Genomgång.
 • Hur skriver man en debattartikel? Form och innehåll. Genomgång och praktik. Begrepp.
 • Muntlig debatt – hur man slipar sina argument för att övertyga meningsmotståndaren? Genomgång och praktik.

Detta ska du göra

 • Skriva en debattartikel. Inlämning två gånger och sedan bedömning.
 • "Spelet" - Muntlig debatt. Nii tilldelas både ämnen och ståndpunkt (era partier) t: För eller emot. Därefter bedömning av er debattförmåga med dokumentation i form av filmning.
 • Arbetsgången för båda uppgifterna läggs löpande upp på er svensk-sajt.

Bedömning 

1) Bedömningskriterier för debattartikeln:

 • Formen/strukturen; tes, argument, sammanfattande avslutning osv. (Återkoppling till genomgången!)
 • Innehållet; är argumenten tydliga? Använder du både fakta (sak)- och känsloargument för att övertyga? Håller du dig till tesen du presenterat i inledningen? Den "röda tråden"? 

2) Bedömningskriterier för din enskilda insats under debatten:

 • Vad du säger (är dina argument övertygande och väl underbyggda?)
  Hur du uttrycker dina åsikter (visar du att du själv tror på vad du säger? Lyckas du övertyga din motståndare? Lyssnar du på den andres argument eller är du bara intresserad av att få sagt det du vill?  

 

Uppgifter

 • Debattartikel

 • Debattera "Spelet"

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Muntlig debatt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Engagemang
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Sv
Skriva debattartikel

- >
- >
- >
- >
Innehåll:
Genremedvetenhet
Texten är till viss del anpassad till ämnet. Texten håller sig inte inom genren.
Texten är till stor del anpassad till ämnet. Texten håller sig till stor del inom genren.
Texten är anpassad till ämnet. Texten håller sig inom genren.
Texten är väl anpassad till ämnet och det är god balans mellan detaljer och översikt. Texten utnyttjar genrens möjligheter.
Innehåll, engagemang, idérikedom
Innehållet är något oklart. Inga, eller få, egna idéer syns i texten. Ett argument finns som stöder åsikten. Inledning finns men saknar en avslutning eller tvärtom.
Innehållet framgår klart och tydligt. Någon eller några egna idéer syns i texten. Två argument finns som stöder åsikten. Inledning och avslutning finns.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar visst engagemang och/eller upplevelser. Minst två underbyggda argument som stöder åsikten finns och även ett motargument. Viss reflektion finns med i texten. Egna idéer syns i texten. Inledning och avslutning finns.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar, tolkar och reflekterar över upplevelser. Fler väl underbyggda argument som stöder åsikten finns och även motargument. Inledning och avslutning håller ihop texten. Texten är personlig.
Struktur
Strukturen är otydlig. Början och slut hänger löst ihop. Försök till styckeindelning har gjorts.
Strukturen är tydlig. Början och slut hänger ihop. Inledning och en avslutning finns. Styckeindelning finns till viss del.
Strukturen är tydlig och i texten har något berättartekniskt grepp använts, eller att texten har ett tydligt fokus på ämnet. Styckeindelning finns.
Texten är tydlig, fokuserad och personlig. Fler berättartekniska grepp har använts. Texten har fokus på ämnet och visar en tydlig inledning och avslutning. Styckeindelningen är genomtänkt.
Språk:
Ordval, variation
Texten visar ett begränsat ordval.
Texten visar ett ganska begränsat ordval.
Ordvalet i texten är ganska varierat och till viss del anpassat till ämnet.
Ordvalet i texten är varierat och anpassat till ämnet.
Användning av skiljetecken
Texten innehåller oftast punkt, frågetecken och utropsstecken på ett korrekt sätt. Dessa tecken följs av stor bokstav.
Texten innehåller punkt, frågetecken, utropstecken korrekt och kommatecken på ett lämpligt sätt så att läsningen av texten underlättas. Användningen av liten och stor bokstav är oftast korrekt.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast korrekt. Användningen av liten och stor bokstav är korrekt.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: