Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och lek på fritidshemmet

Skapad 2018-09-05 12:58 i Furuhällsskolan Härryda
Grundskola F – 9 Idrott och hälsa
Lek och rörelse på fritidshemmet

Innehåll

 

Varför?

 

I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommuniceraUndervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppenEleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande.

 

Lekar och fysiska aktiviteter

 

 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

 

 

Vad?

 

Onsdagens fritidsgympa styrs av Lärarna i fritidshem utifrån elevgruppens behov och kap 4 i Läroplanen.

Fredagsleken lottas två elever som planerar och genomför. De har en vecka på sig att förbereda.

 

Ni kommer att få pröva på olika lekar där man tränar på samarbete, rörelser, kroppsuppfattning, vad som är bra för din kropp. Ibland ökar vi pulsen, ibland gör vi lugna och avslappnade övningar. Du kommer att få planera och genomföra ett pass med din klass, alltså träna på att leda gruppen.

 

Ibland är vi ute och leker i snön eller åker skridskor, vi kommer även att cykla och lära oss hur man uppför sig i trafiken.

 

 

Hur?

 

 

Vi tillåter att de som är osäkra får titta på en stund innan de kör igång med leken, alla måste inte vara med från början.  Vi frågar om alla har förstått

 

 

Varje elev ska känna sig trygg i svaren på följande frågor.

 

 • Var ska jag vara? På onsdagar är vi oftast i idrottshallen, det anslås på anslagstavlan om vi är någon annanstans.

 

• Vem ska jag vara med? Du ska vara tillsammans med din klass/fritidsgrupp och dina Lärare på fritidshemmet.

 

• Vad ska jag göra? Du ska delta eller leda aktiviteten.

 

• Vad ska jag lära? Lyssna, ta instruktioner, förstå leken/uppgiften, deltaga, engagera dig i det vi gör.

 

• Hur ska jag göra? Du ska vara uppmärksam på instruktioner och engagera dig i uppgiften.

 

• När ska jag göra det? Onsdagar 15-15.45 och fredagar 14.15-14.30

 

• Hur länge ska jag göra det? Se ovan

 

• Vad ska jag göra sen? Efter fritidsgympan på onsdagar går du till Fiolen, på fredagar går du till bamba och äter mellis.

 

 

Så här gick det?

Efter avslutat arbetsområde ska undervisningen följas upp och utvärderas. Hur har undervisningen bidragit till elevernas möjlighet att utvecklas mot målet? Hur har undervisningen tillgodosett elevernas behov? Hur har anpassningar svarat mot behovet?

 

Undervisningen ska systematiskt och kontinuerligt planeras, följas upp och utvecklas. Skolverket, Planering och genomförande av undervisningen (s.29-32) 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: