Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell

Skapad 2018-09-05 13:23 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Svenska som andraspråk
Målet är att du ska känna till vad som kännetecknar en novell När du har lärt dig detta är nästa steg att du skriver en egen novell. Sedan analyserar vi den och du förbättrar och utvecklar din egen novell. Novellsamling Kulor i hjärtat!

Innehåll

Novell

Innehåll

Syftet med temaområdet

Genom att lära dig om hur en novell är uppbyggd kommer du kunna förstå hur man skriver en berättande text. 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Undervisningens innehåll

Vad?

Vi kommer att läsa noveller och gå igenom novellens kännetecken, som vi sedan ska analysera/reflektera kring.

Du ska skriva en novell som du får respons på. Sedan ska du bearbeta din novell utifrån mina kommentarer och lämna in den till mig för bedömning.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Detta kommer att bedömas

- Den skrivna uppgiften (novellen).

Matriser

SvA
 Novellmatris
  E C A
Röd tråd
 
Texten har delvis röd tråd.
Texten har röd tråd och tankegångar finns som kan följas.
Texten har en medveten röd tråd där tankegångarna är ordnade och knutna till varandra.
Styckeindelning
 
Texten innehåller styckeindelning som delvis har relevans för innehållet.
Texten innehåller styckeindelning som är relevant för innehållet.
Texten innehåller en tydlig styckeindelning som är relevant för innehållet och som lyfter texten.
Genre
 
Texten håller sig delvis till genren genom att ha med några av genrens särdrag.
Genren är ganska tydlig. Eleven har med flera särdrag och kan använda dem väl. Novellen har en poäng.
Genren är tydlig och eleven visar förståelse för genren. Novellen har en tydlig poäng som ger läsaren en tankeställare.
Meningsbyggnad
 
Texten har till största delen en enkel meningsbyggnad.
Texten har en varierande meningsbyggnad som ger ett flyt i texten.
Texten har en komplex och väl utvecklad meningsbyggnad som ger ett flyt i texten som helhet.
Ordförråd
 
Texten innehåller delvis ett varierat ordförråd.
Texten innehåller ett varierat ordförråd.
Texten är skriven med ett rikt och varierat ordförråd som fungerar väl i sitt sammanhang.
Grammatik
 
Texten har en del språkliga fel men det stör inte förståelsen.
Texten har få språkfel.
Texten är nästan helt språkligt korrekt.
Stavning
 
Texten innehåller en del stavfel men det stör inte förståelsen.
Texten har få stavfel.
Texten är nästan fri från stavfel.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
  SvA  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  SvA  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  SvA  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  SvA  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: