Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

år 8 - Bråk, procent och potenser HT18

Skapad 2018-09-05 13:36 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Matematik
I det här momentet får du bland annat lära dig använda olika samband (mellan andel, del och det hela) för att lösa vardagliga problem och utföra beräkningar med ränta och räntesats. Vi kommer också t ex att arbeta med att utföra beräkningar med de fyra räknesätten med tal i bråkform och uttrycka tal i potensform. Heja dig!

Innehåll

Hur ska vi jobba?

Undervisningen kommer att varvas mellan genomgångar och diskussioner, laborativa moment, problemlösning i grupp och enskild räkning. Nedan kommer en planering över de moment vi kommer att arbeta med. Räkna alltid minst en och en halv nivå. Ge dig gärna på de svårare talen så ofta du kan och tänj dina egna gränser. Du har mycket att vinna på det! Läxa varje vecka är att ligga i fas med planeringen.

OBS!! Planeringen kommer att kompletteras med bilder och anteckningar allteftersom.

v.

Moment

Tips, länkar och genomgångar

34 - 35

 

P.E.M.D.A.S. 

Problemlösningsstrategier

De fyra räknesätten 

Förstå och använda tal - Diagnos

Webbappen Y-boken (Här kan du träna på innehållet från boken. Samt titta på genomgångsfilmer.)

Webbmatte.se - Hitta förklaringar på svenska och några andra språk.

 

35-36

Kap 1, Bråk och procent

1.1 Andelen

1.2 Höjning och sänkning

37

 

1.3 Hur stor är delen (1)

1.4 Hur stor är delen (2)

38

 

1.5 Det hela

1.6 Ränta

Blandade uppgifter

 

 39

 

 

Blandade uppgifter

Diagnos 1 + problemlösning (att lämna in)

Träna mera/tema

 

40

 

Kap 2, Bråk och potenser

2.1 Jämföra och räkna med bråk

2.2 Addition och subtraktion av bråk

 

 

41

 

2.3 Multiplikation av bråk

2.4 Division av bråk

 

42

 

(Resonera och utveckla: Klippa gräs) 

Blandade uppgifter

Repetition

 

 

 

43

 

 

44

 

Repetition

Bedömningsuppgifter,  kap 1 och 2

 

Höstlov

 

 

 

 

Länk till Potenser via matteboken.se

45

 

2.5 Potenser

2.6 Tiopotenser

 

                   

Lycka till önskar Eva!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kunskapskrav för matematik i slutet av åk 9

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Förmåga att...
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tilllämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Förmåga att...
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Förmåga att...
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Förmåga att...
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Förmåga att...
föra och följa matematiska resonemang
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: