Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 2

Skapad 2018-09-05 14:22 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk Svenska

Innehåll

Svenska år 2       

Läsåret 18/19

 

Syfte 

Undervisningen skall bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. I mötet med olika typer av texter skall eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.  Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Undervisningen skall stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

 

Förmågor som ska utvecklas är att

·       formulera sig och kommunicera i tal 

·        läsa och analysera skönlitteratur

·        anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

·       urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

·       söka information från olika källor och värdera dessa

 

Mål som ska uppnås

·       Kan lägga till ett ljud och höra vilket nytt ord det blir, tex s+kor blir skor.

·       Kan läsa ord som inte finns, tex fim, sölk, kag.

·        Kan läsa en hel bok med enkel text och med många bilder på egen hand.

·       Kan använda någon av de 4 lässtrategierna när du läser en text.

·        Kan berätta om innehållet i texten muntligt.

·        Kan berätta något om innehållet i texten skriftligt.

·        Kan koppla det du läst till egna erfarenheter.

·       Kan skriva meningar med storbokstav och punkt.

·       Kan skriva en enkl berättelse med röd tråd. 

 Vi ska träna kunskaperna kring

Läsa och skriva

·       Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

·       Alfabetet och alfabetisk ordning.

·       Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.

·       Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydligande.

·       Handstil och att skriva på data.

·       Samband mellan ljud och bokstav.

 

Tala, lyssna och samtala

·       Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

·        Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer. Så här ska vi träna kunskaperna

·        Läsning av skönlitterära texter/böcker..

·        Arbeta med de 4 lässtrategierna: - att förutse (Spågumman

- att ställa frågor (Nicke Nyfiken) - att utreda oklarheter (Detektiven) 

 - att sammanfatta (Cowboy Jim)

·       Återberätta texter muntligt och skriftligt.

·       Samtala och resonera om texters budskap, innehåll och koppla det till egna erfarenheter.

·       Läsa i Zick Zack och arbeta med uppgifterna som hör till.

Detta ska bedömas

·       Att du kan ljuda lägga till ett ljud och höra vilket nytt ord det blir, tex s+kor blir skor.

·       Att du kan läsa ord som inte finns, tex fim, sölk, kag.

·       Att du kan läsa en hel bok med enkel text och med många bilder på egen hand.

·        Att du kan använda någon av de 4 lässtrategierna när du läser en text.

·       Att du kan berätta om innehållet i texten muntligt.

·        Att du kan berätta något om innehållet i texten skriftligt.

·       Att du kan koppla det du läst till egna erfarenheter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: