Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet: Filmskapande, höstterminen 2018

Skapad 2018-09-05 15:01 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Du ska få arbeta med olika dramaövningar Du ska få arbeta med att skapa en teaterföreställning Du ska få arbeta med att göra olika saker vi behöver till teaterföreställningen Du ska få spela teater för kompisar i skolan
Grundsärskola 4 – 7 Estetisk verksamhet
Du ska få vara med om olika dramaövningar. Du ska få träna på att spela teater. Du ska få vara med och spela in film. Du ska få vara med och göra olika saker vi behöver till vår film. Vi ska arbeta med den här uppgiften i träslöjden, i textilslöjden, i musiken, i bilden och i drama och teater.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 

 • dramatisera en berättelse.
 • delta i skapandet av en film
 • skapa med olika tekniker och material.
 • arbeta med olika färger och former.

Det här ska vi göra

 

 • Du ska få vara med i olika dramaövningar.
 • Du ska få träna på dramatisera en berättelse.
 • Du ska få vara med om att spela in film.
 • Du ska få vara med och göra olika saker som behövs till filmen
 • Du ska få arbeta med flera olika material och tekniker.
 • Du ska få vara med om att göra en film och visa den för kamrater i skolan.
 •  

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • delta i olika dramaövningar.
 • dramatisera en berättelse.
 • filma med iPad
 • använda olika material.
 • använda olika tekniker.
 • skapa tillsammans med andra

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-9
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-9
 • Fotografering och filmande.
  ES  1-9
 • Spel på musik- och rytminstrument.
  ES  1-9
 • Rollspel till exempel utifrån sagor, händelser och känslor.
  ES  1-9
 • Dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse.
  ES  1-9
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.
  ES  1-9
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  1-9
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  1-9
 • Bildhantering såväl med som utan digitala verktyg.
  ES  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  1-9

Matriser

ES
ESTETISK VERKSAMHET Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

----->
----->
----->
----->
SKAPA
...genom bild
Deltar i skapande aktiviteter. Behöver handledning i processen.
Deltar tillsammans med andra i olika skapande aktiviteter. Genomför moment efter instruktioner. Behöver viss handledning i processen.
Skapar med hjälp av olika estetiska uttrycksformer och tekniker. Har ibland egna idéer om hur arbetet ska utformas. Behöver inspiration och exempel. Arbetar både självständigt och tillsammans med andra och anpassar sig till olika sammanhang.
Skapar med hjälp av olika estetiska uttrycksformer och tekniker utifrån egna val. Planerar, genomför och slutför sin idé både på egen hand och tillsammans med andra.
VÄLJA OCH ANVÄNDA
...olika material, tekniker, redskap.
Deltar i att använda givna material, metoder och redskap/verktyg för att skapa. Behöver handledning.
Väljer och använder ibland lämpliga metoder och redskap/verktyg för att skapa. Behöver viss handledning
Väljer och använder lämpliga redskap och arbetsmetoder för att skapa. Sätter personlig prägel på det estetiska skapandet.
Väljer och använder lämplig estetisk form utifrån syfte och sammanhang. Använder erfarenheter och nya kunskaper inom den estetiska verksamheten. Arbetar kreativt på eget initiativ
ANVÄNDA ORD, BEGREPP OCH SYMBOLER
...inom ämnesområdet
Identifierar/känner till enkla ord, begrepp, symboler inom väl kända/bekanta ämnesområden. Behöver hjälp med att använda och sätta ord, begrepp och symboler i rätt sammanhang.
Förstår och använder enkla ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden. Behöver viss hjälp med att använda och sätta dem i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Förstår och använder ord, begrepp och symboler inom både kända och mindre kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: