Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rundvävning

Skapad 2018-09-05 15:06 i Lillegårdsskolan Partille
Tillverka en väv och väva.
Grundskola 2 Slöjd
Uppgiften är att du ska följa en arbetsbeskrivning och tillverka en vävram av en papptallrik. På den färdiga vävramen ska du sedan skapa en väv.

Innehåll

 

Vad ska du göra?

Du ska tillverka en vävram av en papptallrik. På den färdiga vävramen ska du sedan skapa en rund väv.

Innan du börjar väva ska du planera hur du vill att den ska se ut. Efter vävningen ska du utvärdera hur det gick, blev det som du planerade? Kunde du ha gjort något annorlunda för att det skulle bli bättre?

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få genomgångar i:
- hur man väver på en rund vävram
- vilka olika trådar och garner man kan använda när man väver
- hur man tillverkar vävramen på papptallriken och hur man börjar väva med ny tråd

Hur ska du göra det?

Lyssna på genomgångar för att veta hur du ska göra.

Välja de garn du vill använda dig av.

Planera och utvärdera din vävning på papper och digitalt med iPad.

Målet är att du ska, med handledning, kunna:

- prova på en grundläggande hantverksteknik
- på ett enkelt sätt formge och framställa ett vävt föremål
- slöjda med vardagliga föremål
- diskutera andra möjligheter till slöjd med vardagliga föremål som du kan tänkas ha hemma
- utveckla egen idé utifrån erbjudit inspirationsmaterial, vara kreativ och använda din fantasi.
- vara delaktig i genomgångar och följa en enkel muntlig arbetsbeskrivning
- vara uthållig och slutföra ditt arbete noggrant
- reflektera över ditt arbete och din arbetsinsats

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma:

- hur du hanterar slöjdens verktyg och material
- det färdiga alstret samt arbetet som lett fram till det
- din förmåga att berätta om ditt arbete (muntligt och skriftligt)
- din förmåga att planera och ta ansvar för ditt arbete
- förmågan att följa de instruktioner som ges

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: