Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kockförkläde

Skapad 2018-09-05 19:34 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 7 Slöjd
Kockförkläde i egen design att använda på HKK i Åk.8-9

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
    Sl
  • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
    Sl
  • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
    Sl
  • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
    Sl
  • Centralt innehåll
  • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
    Sl  7-9
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
    Sl  7-9
  • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
    Sl  7-9
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
    Sl  7-9
  • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
    Sl  7-9
  • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
    Sl  7-9
  • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
    Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: