Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik från tre genrer 2018

Skapad 2018-09-05 21:30 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 9
• Lyssna, analysera och samtala • Spela och sjunga • Utveckla kunskap om musik från olika genrer och kulturer

Innehåll

 

        MUSIK FRÅN TRE 2018

 

 

 

     Mål: (vad ska vi göra?)

 

 • Lyssna, analysera och samtala om musik från genrerna folkmusik, populärmusik och konstmusik
 • Lyssna på och lära om olika musikinstrument

 • Spela och sjunga låten ”The Drunken Sailor” i grupp

 • Göra ett arrangemang av låten

 • Arbeta med noter, ackordbeteckningar, tabulatur m.m.

 • Framföra låten inför en liten publik

 • Prov på musikbegrepp och musikinstrument (lyssning)

 • Inlämningsuppgift - Musik från de tre genrerna

  Syfte: (varför ska vi göra det här?)

 • För att utveckla kunskap om musik från olika genrer och kulturer

 • För att träna och utveckla kunskap att använda röst och musikinstrument

 • För att kunna arrangera och framföra ett musikstycke i samarbete med andra

  Material: (vad ska vi arbeta med?)

 • Ipads – YouTube, Spotify, Musikrum Rickard och varldsmusik.se

 • Arbetsblad som du får på lektionerna

 • Musikinstrument

  Arbetssätt: (hur ska vi arbeta?)

 • Gemensamma genomgångar med musiklyssning och arbetsuppgifter

 • Träna på att spela och sjunga låten ”The Drunken Sailor”

 • Musikvideo

  Redovisning: (hur visar vi vad vi har lärt oss?)

 • Skriftligt prov på musikbegrepp och musikinstrument (lyssning)

 • Inlämningsuppgift- Musik från de tre genrerna

 • Spela och sjunga låten The Drunken Sailor inför en liten publik

 • aktiv medverkan på lektionerna

   Bedömning: Se matris här

 

 

 

MUSIK

7 – 9  vt-2019

Kunskapskrav för betyget E

Kunskapskrav för betyget C

Kunskapskrav för betyget A

SJUNGA

Deltar i gemensam sång

 

 

 

Musikaliskt uttryck

Följer med viss säkerhet rytm och tonhöjd. Sjunger med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.  Bearbetar och tolkar musiken i viss mån till ett musikaliskt uttryck.

 

Följer med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd. Sjunger med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.  Bearbetar och tolkar musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.

Följer med säkerhet rytm och tonhöjd. Sjunger med väl fungerande teknik och passande karaktär. Bearbetar och tolkar musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.

SPELA

Enkla melodier,

bas- och slagverksstämmor.

 

Ackompanjerar på ackordinstrument.

 

 

 

Musikaliskt uttryck

Spelar med viss tajming och delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.

Ackompanjerar och byter ackord med visst flyt. 

Lyssnar och till viss del uppmärksammar vad som sker i musicerandet. Bidrar till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.

 

Spelar med relativt god tajming och relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.

Ackompanjerar och byter ackord med relativt gott flyt. 

Lyssnar och uppmärk -sammar i relativt hög grad vad som sker i musicerandet. Bearbetar och tolkar musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.

Spelar med god tajming och med väl fungerande teknik och passande karaktär.

Ackompanjerar med passande karaktär och byter ackord med gott flyt. 

Lyssnar och uppmärk -sammar i hög grad vad som sker i musicerandet. Bearbetar och tolkar musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.

SKAPA

Skapar musik utifrån egna musikaliska idéer.

 

Kombinera musik med andra uttrycksformer.

Bidrar till att skapa musik genom att pröva olika byggstenar som kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form. Kombinerar så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.

Prövar och omprövar olika byggstenar som efter någon bearbetning kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.  Kombinerar så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.

Prövar och omprövar olika byggstenar som kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil. 

 

Kombinerar så att de olika uttrycken väl samspelar.

Ge omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.

 

Ger enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidrar med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.

Ger utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.

Ger välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.

Musikens olika funktioner och betydelse för individer och samhällen förr och nu.

 

För enkla och till viss del underbyggda resonemang.

För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

För välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Urskilja och jämföra musik i olika genrer, epoker och kulturer.

 

 

Urskiljer och jämför i viss utsträckning.

Urskiljer och jämför i relativt hög utsträckning.

Urskiljer och jämför i hög utsträckning.

Urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

Urskiljer och beskriver med viss säkerhet.

Urskiljer och beskriver med relativt god säkerhet.

Urskiljer och beskriver med god säkerhet.

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Tre genrer

 • Musik "Tre genrer"

Matriser

Ej namngiven

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: