Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling år 5

Skapad 2018-09-05 21:34 i Almekärrsskolan Lerum
Grundskola 5 Kemi Biologi
Inför det stundande valet diskuteras en hel del miljöfrågor, men vad menas egentligen med växthuseffekt och klimatförändringar? Vi människor är beroende av den jord vi bor på men vi påverkar den också i hög grad. Hur kan vi hjälpas åt för att minska våra ekologiska fotavtryck?

Innehåll

Lärandemål:

 • Jag beskriver på vilket sätt växter, djur och människor är beroende av vår jord
 • Jag ger exempel på hur vi människor påverkar vår jord
 • Jag ger exempel på vad jag själv och samhället kan göra för att nå en hållbar utveckling
 • Jag följer instruktioner när jag genomför undersökningar 
 • Jag använder utrustning och kemikalier på ett säkert sätt

Arbetet:

Vi kommer att:

 • se filmer
 • samtala, diskutera och träna på att ta ställning
 • läsa faktatexter från böcker, tidningar och digitala källor
 • göra systematiska undersökningar kring surt och basiskt

Bedömning:

Under arbetet kommer du att kunna visa din förmåga att:

 • samtala och diskutera om ekologisk hållbarhet
 • använda naturvetenskapliga begrepp för att beskriva och förklara människans påverkan på naturen
 • genomföra enkla undersökningar 
 • använda utrustning på ett säkert sätt

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: