Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2018-09-06 08:27 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 5 Geografi Svenska
Europa är en liten men tätbefolkad världsdel där det bor ungefär 730 miljoner invånare. Du är en av dem. Du ska få göra en resa från de djupaste skogarna i norr till de sköna stränderna i söder

Innehåll

Vad du ska lära dig:

 • Du ska lära dig olika geografiska begrepp
 • Du kommer lära dig om natur- och kulturlandskap
 • Du ska lära dig skillnaden mellan topografiska, tematiska och politiska kartor
 • Du ska lära dig att använda en karta och känna till dess uppbyggnad med färger och symboler
 • Du ska lära dig vilka källor som är pålitliga när man söker information
 • Du ska lära dig att göra en muntlig presentation med digitalt stöd
 • Du ska lära dig namn och läge på länder, städer, sjöar, hav, berg etc. i Europa

Hur vi ska arbeta med området:

Vi kommer titta på Geografens Testamente

Vi kommer att läsa faktatexter

Vi kommer titta på kartor och prata om dess uppbyggnad

Vi kommer att arbeta med lägesbeskrivningar

Vi kommer att läsa en skönlitterär bok

Vi kommer att skriva egna faktatexter om vars ett land

Vi kommer att presentera våra texter, både muntligt och skriftligt

Vi kommer att arbeta med googlepresentationer

Begreppslista:

Industri

Handel

Transport

Befolkning

Kulturgeografi

Naturtillgång

Klimat

Naturgeografi

Vegetation

Befolkningstäthet

Slätt

Glaciär

Flodmynning

Delta

Stepp

Glesbefolkat

Högland

Lågland

Våtmark

Urskog

Inland

Area

Exportera

Importera

Landsbygd

Longitud

Latitud

Ekvatorn

Nollmeridian

 

Tidsplan:

v.40-

Vad som ska bedömas:

Du ska kunna:

..plocka fakta från olika ställen och bedöma dess användbarhet

..skapa texter och presentationer som handlar om det vi arbetar med

..använda rätt begrepp för sammanhanget

..redovisa med fungerande inledning, innehåll och avslutning

..peka ut en del länder, städer, sjöar, hav, floder i Europa

..ge och ta respons i form av two stars and a wish

Hur det ska bedömas:

Vi kommer att bedöma din redovisning och dina faktatexter

Vi kommer att bedöma hur du diskuterar och resonerar

Vi kommer bedöma hur du ger och tar respons

Du kommer att få visa vad du kan i några test

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Sv Ge
Europa

Jag kan markera... på en karta
Jag kan markera... på en karta
Jag kan markera... på en karta
Länder
20 länder
35 länder
47 länder
Huvudstäder
10 huvudstäder
20 huvudstäder
47 huvudstäder
Hav
2 hav
4 hav
5 hav
Sjöar/floder
2 sjöar/floder
3 sjöar/floder
4 sjöar/floder
Berg/bergskedjor
2 berg/bergskedjor
4 berg/bergskedjor
5 berg/bergskedjor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: