Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Identitet och hem

Skapad 2018-09-06 09:07 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
I år kommer vi att arbeta med begreppet identitet och allt som gör att du är du. Vi kommer att pratar om värdegrunden och säkerhet för att skydda din identitet. Vi kommer även att jobba med begreppet hem och dess betydelse för just dig.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Vem är du? Vem är jag? Vem är de? Alla räknas, alla är lika mycket värda. Alla är olika. Du kommer reflektera över dig själv, lära känna dina värderinga och andras. En spännande resa om att hitta sig själv och upptäcka andra.

Innehåll

Innehåll

1. Varför ska vi arbeta med detta?

Du ska utveckla din läsförståelse, ditt ordförråd samt din skriftliga och muntliga förmåga.

2. Vad kommer du att få undervisning om?

Du kommer att få undervisningen om

 • - hur man sätter sig in i andras känslor och värderingar
 • - beskrivande texter i form av biografi och karakterisering 
 • - det formella och informella språket i ett brev 
 • - ämnesord, ord och uttryck för att skriva förklarande och berättande texter 
 • - att analysera och uttrycker åsikter muntligt och skriftligt
 •  
 • 3. Vad vill jag att du ska lära dig?
 • Du ska lära dig beskriva och jämföra olika tankesätt om likheter och skillnader i kultur och mellan varandra 
 • Du ska lära dig förstår andra och knyter an till dina egna erfarenheter.
 • Du ska kunna återge innehållet och budskapet i berättande och poetiska texter.
 • Du ska lära dig om din egen och andras identitet och hur man i det sammanhanget använder sociala medier 
 • Du ska lära dig skriva olika slags texter som ordförklaringar, reflekterande, beskrivande och berättande texter 

4. Hur kommer vi att arbeta?

 • Vi växlar mellan grupparbete och enskild arbete. 
 • Du kommer alltid träna momenten innan bedömningen.
 • När vi jobbar att skriva brev och sociala medier samarbetar vi även mellan undervisningsgrupperna. 

5. Hur kommer dina kunskaper att bedömas? 

 • Delvis kommer du få feedback av dina klasskamrater, delvis av din lärare.
 • Du kommer regelbunden få personligt återkoppling av din lärare, så att du kan utvecklas.
 • Du får information om bedömningstillfällen i förväg.
 • Dina kunskaper bedöms två gånger per läsår på Unikum. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
MCL Mall - Matris åk4-6

E
C
A
LÄSA
du läser med visst flyt och använder lässtrategier på ett fungerande sätt
du läser med relativt gott flyt och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
du läser med gott flyt och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
LÄSA
du gör enkla kronologiska sammanfattningar och kommenterar med viss koppling till sammanhanget
du gör utvecklade sammanfattningar med relativt gott koppling till sammanhanget och visar god läsförståelse
du gör välutvecklade sammanfattningar med god koppling till sammanhanget och visar mycket god läsförståelse
LÄSA
du beskriver på ett enkelt sätt om texternas tydligt budskap
du beskriver på ett utvecklat sätt om texternas tydligt budskap
du beskriver på ett välutvecklat sätt om texternas tydligt budskap
SKRIVA
du kan uttrycka dig enkelt med viss språklig variation i skrift
du kan uttrycka dig utvecklat i skrift med en relativt god språklig variation
du kan uttrycka dig väl utvecklat i skrift med mycket god språklig variation
SKRIVA
du kan med viss säkerhet använda grundläggande regler i skrift och tal och stava ord du använder ofta
du kan med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet i tal och skrift du kan stava ord du använder ofta
du kan med mycket god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet i tal och skrift du kan stava ord du använder ofta
SPRÅKJÄMFÖRELSE
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett enkelt sätt
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett utvecklat sätt
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett välutvecklat sätt
TALA
du samtalar på ett enkelt sätt med huvudsak fungerande ordförråd
du samtalar på ett utvecklat sätt med ändamålsenligt ordförråd
du samtalar på ett välutvecklat sätt med ett ändamålsenligt och effektivt ordförråd
TALA
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs till en viss del
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs relativt väl
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs väl
TALA
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med viss tydlighet
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med relativt god tydlighet
du kan berätta om och beskriva vardagliga händelser med mycket god tydlighet
KULTUR
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett enkelt sätt
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett utvecklat sätt
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett välutvecklat sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: