Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sy ett pennfodral

Skapad 2018-09-06 10:56 i Aspenässkolan Lerum
Grundskola 4 Slöjd
Vi skall nu lära oss en lite svårare slöjdteknik som kräver mer kunskap inom flera områden så som planering, mönster/ritningar, material och sömnad. Men vi kommer även få återanvända flera kunskaper så som broderi, strykning, maskinsömnad m.m.

Innehåll

Mål

Du ska kunna:

 • planera ditt arbete
 • läsa och arbeta efter en arbetsbeskrivning. 
 • visa att du behärskar raksöm och zick-zack och vet när man skall använda dem.
 • trä en symaskin
 • använda och förstå slöjdtermer såsom tvärnåla, trådrakan, sömsmån, räta och aviga
 • dokumentera förloppet för att få en ökad förståelse av en skaparprocess

 

Undervisning

Du kommer att få:

 • en pedagogiskt utformad arbetsbeskrivning och muntlig genomgång i alla steg av beskrivningen. 
 • öva dina färdigheter på symasin
 • genomgångar av begrepp och tekniker
 • muntlig information om slöjdprocessen varje gång vi går över till nästa steg i den
 • tid till planering och reflektion av ditt arbete

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • ta till dig information och använder den i ditt arbete
 • planerar ditt arbete 
 • reflektera runt ditt eget arbete 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Bedömningsunderlag i slöjd år 4 och år 5.

slöjd

Har tillgodogjort sig följande
>
>
>
Kan formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Gör detta på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt
Gör detta på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt
Gör detta på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner
Gör detta på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
Gör detta på ett säkert och ändamålsenligt sätt
samma
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge motiveringar till sina val
Gör detta och ger enkla motiveringar till sina val
Gör detta och ger utvecklade motiveringar till sina val
Gör detta och ger välutvecklade motiveringar till sina val
I slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Kan bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Kan utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Kan utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp
Under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Eleven bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Gör detta och som efter någon bearbetning leder framåt
Gör detta
Ge omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet
Ger enkla omdömen
Ger utvecklade omdömen
Ger välutvecklade omdömen
Tolka slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material
För enkla resonemang
För utvecklade resonemang
För välutvecklade resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: