Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa

Skapad 2018-09-06 11:00 i Slottsvångsskolan Helsingborg
Grundskola 1 Idrott och hälsa
Övergripande planering för HT 2018 är att arbeta i block där vi gör varierade saker, planerade utifrån innehållet i läroplanen. De inledande veckorna är det fokus på motorisk träning och i stationer. Sedan är det i tur och ordning kroppskännedom, rörelse till musik och motorikträning med bollar i fokus.

Innehåll

 

Rörelse

• enkla lekar och dess regler, med och utan boll

• takt och rytm i lekar, dans och rörelse till musik

• träna grovmotoriska grundformer såsom hoppa, klättra, springa, rulla osv. i lekar, danser, rörelser och med redskap

• övningar med träning på samarbete och hänsynstagande

Hälsa och livsstil

• efteråt samtala om en lek

• att beskriva en lek och förstå upplevelsen av den

• genomgång av regler och förståelse av att följa regler

• kunna byta om till lektionerna och duscha efteråt

• träna på avslappning

Friluftsliv och utevistelse

• olika aktiviteter utomhus såsom enklare friidrott, lekar och bollspel

• uteaktiviteter vid olika årstider och miljöer.

• träna på att klä sig efter väder

• enklare skolgårdsorientering och gymnastiksalsorientering

• genom temadagar och friluftsdagar skapa en förståelse för allemansrättens grunder

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: