Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fr- 3:a klubben Ht 19 Vt 20

Skapad 2018-09-06 12:54 i Frennarps byskolas fritidshem Halmstad
Grundskola 3
Genom 3:a klubben vill vi möta åk 3 med större ansvar och utmaningar.

Innehåll

Syfte:

"Utevistelse under olika årstider samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser."

 

Undervisning:

Under HT- 19 kommer vi att:

- cykla i närsamhället och uppleva Halmstad tillsammans.

- cykelskola där vi tränar på balans och trafikregler samt hur cykeln ska vara utrustad.

- besöka lekplatser utanför närområdet.

- låta åk 3 planera aktiviteter till yngre elever som t.ex. tipsrunda.

- göra vänskapsstenar.

- spela spel tillsammans.

- träna matematik med hjälp av bakning.

- Göra PicCollage av bilder vi tar på utflykter/ treaklubbsträffen.

 

Bedömning:

Vi utvärderar vårt arbete som pedagoger varje vecka. Vad de aktiviteter vi gör har för inverkan på elevgruppen och vilken utveckling vi kan se samt vad vi kan göra annorlunda. Vilka delar från Lgr-11 kopplade till fritids som vi vill utveckla hos eleverna och vilka aktiviteter som passar för att utveckla dessa områden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
  Gr lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: