Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Español Åk 6 HT

Skapad 2018-09-06 14:43 i Iggesunds skola Hudiksvall
Grundskola F Moderna språk - språkval

Innehåll

 

Planering åk.6 Español HT

Webbövningar Mucho Más

Webbövningar Vale 7

 

När?          giphy.gif   Vad?

v.34-v.37 

 

 

 

 

 

 

 

v.38-v.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.40-41

 

 

 

 

 

 

 

 

v.42-43

 

v.45-48

 

v.49

 

v.50

 

 

v.51

 

 

Kapitel 1

Målet är att lära oss:

Att hälsa
Att fråga hur någon mår
Att svara hur du mår
Att använda artighetsuttryck
Att ta avsked
Att säga vad du heter
Att fråga vad någon heter

Läromedel online: Mucho Más

 

Kapitel 2

Målet är att lära oss:

Att räkna från 0–12
Fler uttryck för att hälsa, fråga hur någon mår och ta avsked
Spanska namn på närliggande länder i Europa
Kultur
Hur olika hälsningssituationer kan se ut i den spansktalande världen

Läromedel online: Mucho Más

 

Kapitel 3

Vale 7

Träna på "Att kunna från Kap 1-2 "

Muntligt prov på Kap 1-2

 

Julen i spansktalande länder

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: