Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modul 3: Ute i samhället

Skapad 2018-09-06 15:02 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Modul 3 handlar om aktuella ämnen och texter som hittas i samhället idag.

Innehåll

Modul 3: Ute i samhället

Innehåll: Innehållet utgår från kapitel fyra och fem (utvalda sidor) samt inspelade föreläsningar om textgenrer och källkritik. Under föreläsningspassen kommer vi att diskutera och läsa några av de texter som hittas i kursboken. Förbered er genom att titta på inspelade föreläsningar och läsa anvisade sidor inför varje lektionstillfälle. Ni hittar sidhänvisningarna inför varje träff i schemat. 
Läs sidorna:  97-99, 119-121, 172-173, 175-177 samt 182.

Schema:

 

 

V.25

Måndag 17/6

13-15

 

 

Modul 3: Argumenterande texter ”ute i samhället”

 

 • ·         Information om modulen, uppgifter och bedömning
 • ·         Föreläsning om referenshantering och skrivande: Praktiska övningar.

 

 

 

 

 

Läs hemma: s. 135 – 137 samt s. 182

 

V.25

Tisdag 18/6

9-11

 

Modul 3:  Argumenterande texter ”ute i samhället”

 

 • ·         Föreläsning om debattartikelns struktur, praktiska övningar och exempel.

 

 

 

 

Förbered er genom att lyssna på det inspelade materialet om debattartikel (Youtube) som hittas i planeringen i Unikum.

 

V.25

Torsdag  20/6

9-11

 

Modul 3: Argumenterande texter ”ute i samhället”

 

 • ·        Diskussion kring ett textexempel. Reflektera över både innehåll och textens struktur.

 

 

(Melinda)

 

 

Läs hemma: s. 119 – 121

 

V.26

Måndag 24/6

13-15

 

Modul 3:  Argumenterande texter ”ute i samhället”

 

 • ·         Diskussion och övningar kring källkritik och netikett.

 

 

(Melinda)

 

 

Läs hemma: s. 172 - 173 och s. 175 - 177

 

V.26

Tisdag 25/6

9-11

 

Modul 3:  Argumenterande texter ”ute i samhället”

 

Obligatoriskt Seminarium 3 (B): Muntligt framförande

Halva gruppen

 

(Melinda)

 

Läs hemma: s. 97 - 99

 

V.26

Torsdag 27/6

9-11

 

Modul 3:  Argumenterande texter ”ute i samhället”

 

Obligatoriskt Seminarium 3 (B): Muntligt framförande

Halva gruppen

 

(Melinda)

 

 

Läs hemma: s. 97 - 99

 

 

 

 

Deadline: skriftlig inlämning 2: Debattartikel (30/6)

 

 

 

 Föreläsning om textgenren debattartikel:

Filmer om retorik och muntlig framställning: 

Uppgifter

 • Obligatoriskt seminarium 3: Muntligt framförande

 • Skriftlig inlämning 2: Debattartikel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare.
  Sva
 • Förmåga att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska innehållet i muntligt och skriftligt språk.
  Sva
 • Förmåga att läsa och reflektera över texter av olika slag.
  Sva
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och diskussioner. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till ämne, syfte, situation och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
  Sva  -
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
  Sva  -
 • Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  Sva  -

Matriser

Sva
Matris SVA 1: Skriftlig framställning

Skriftlig framställning

F
E
C
A
Funktion
Eleven uppfyller ännu ej kraven.
Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande och begripliga och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.
Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande,begripliga och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen.
Eleven kan skriva olika typer av texter, även om komplexa ämnen, som är sammanhängande, begripliga, detaljrika och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen och läsaren.
Kommunikation
Eleven uppfyller ännu ej kraven.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga kommunikationen inte ska hindras. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga kommunikationen ska fungera väl. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt.
Strategier
Eleven uppfyller ännu ej kraven.
Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag. Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande,återgivande, instruerande och argumenterande drag. Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag. Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Kritiskt förhållningssätt
Eleven uppfyller ännu ej kraven.
Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.
Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.
Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med nyanserade omdömen.

Sva
SVA 1: Muntlig framställning

Betygsmatris SVA1

F
E
C
A
Framförande
Eleven uppfyller ännu ej kraven.
Eleven kan göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Eleven kan göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa. I dessa kan eleven lyfta fram huvudtanken och stöder den med exempel. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekni-ska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Eleven kan göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa. I dessa kan eleven effektivt lyfta fram huvudtanken och stöder den med exempel. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekni-ska hjälpmedel som stöder,tydliggör och är väl integrera de i den muntliga framställningen.
Anpassning
Eleven uppfyller ännu ej kraven.
Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle,studier och arbete, och anpassar till viss del sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.
Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle,studier och arbete, och till viss del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.
Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och kan till stor del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.
Strategier för kommunikation
Eleven uppfyller ännu ej kraven.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den muntliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den muntliga kommunikationen inte ska hindras. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den muntliga kommunikationen ska fungera väl. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: