👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 2 HT 2018

Skapad 2018-09-06 15:41 i Björkåsskolan Grundskolor
Grundskola 2 Musik
Under höstterminen kommer du få träna på att hålla takten till musiken, komma på egna rörelser till enkla sånger och prova på att uppträda för andra.

Innehåll

Innehåll 

 • unison sång
 • sång i kanon
 • klappa takten 
 • röra sig i takt till musiken
 • gestalta sånger med rörelser
 • musik kopplad till höstens och vinterns högtider

 

Arbetssätt

Vi kommer arbeta mycket praktiskt i form av gemensam sång, lekar och praktiska övningar. Arbetet sker i både helklass och mindre grupper. 

 

Bedömning (Vad och hur kommer att bedömas) 

Bedömningen kommer ske kontinuerligt under arbetets gång. Mycket fokus läggs på deltagande. 

I Läroplanen finns inga kunskapskrav i ämnet musik förens i årskurs 6. Målen som är satta i matrisen är en uppskattning av vilka kunskaper som är rimliga att uppnå i åk 2.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Musik åk 2

På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper för årskursen
Du deltar i unison sång
Du har provat på att sjunga i kanon
Du kan hålla takten när vi gemensamt klappar en enkel takt.
Du har provat på att gemensamt med andra komma på enkla rörelser till en känd sång.
Du känner till några sånger som är förknippade med julen.