Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lilla Bryggan med Anders Eldö läsåret 18/19

Skapad 2018-09-06 18:11 i Sth hotell och restaurangskola Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Livsmedels- och näringskunskap Hygienkunskap Måltids- och branschkunskap
Tillaga och servera dagens lunch samt salladsbuffé för 100 gäster.

Innehåll

Var med på genomgången vid lektionens början.

Läs meny och recept och diskutera arbetsgång med eleverna i din grupp.

Utför arbetsuppgifterna som är kopplade till respektive meny och recept.
(meny och recept för aktuell vecka finns i Teams veckan innan lektion)

Uppgifter som förutom matlagning, portionering, service och städning som ska utföras varje lektion är:

 • Samarbeta
 • Kommunicera
 • Ta ansvar för egna arbetsuppgifter och även gärna gruppens gemensamma uppgifter.
 • Sköta personlig- och arbetsplatshygien på bästa sätt enligt branschpraxis.

Uppgifter

 • Meny och recept v 03

 • Meny och recept v 04

 • Meny och recept v 05

 • Meny och recept v 06

 • Meny och recept v 07

 • Meny och recept v43

 • Meny och recept v46

 • Meny och recept v45

 • Meny och recept v47

 • Meny och recept v34 - v42

 • Meny och recept v48

 • Meny och recept v49

 • Meny och recept v51

 • Meny och recept v50

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • God hygienpraxis i samband med livsmedelshantering.
  Hyg  -
 • Rengöring av utrustning och lokaler.
  Hyg  -
 • Kontrollprogram för livsmedelshygien.
  Hyg  -
 • Identifiering och kvalitetsbedömning av råvaror och livsmedel.
  Liv  -
 • Hur olika tillagningsmetoder påverkar råvarors och livsmedels kvalitet och näringsinnehåll.
  Liv  -
 • Grundläggande arbetsuppgifter inom yrkesområdet, till exempel bakning, styckning, matlagning, servering, planering och inköp, med möjlig fördjupning inom något eller några områden.
  Måt  -
 • Metoder, material, maskiner och annan utrustning som används inom respektive yrkesområde.
  Måt  -
 • Måltiden som helhet, till exempel mat, dryck, bröd, charkuteriprodukter, servering och service.
  Måt  -
 • Säkerhet samt fysisk och psykisk arbetsmiljö. Hur människor påverkas av sociala kontakter, inflytande och stress. Ergonomi, säkerhetsutrustning och riskfaktorer i arbetet. Rengöring av lokaler och utrustning samt personlig hygien.
  Måt  -
 • Kunskapskrav
 • I sitt arbete hanterar eleven livsmedel på ett hygieniskt sätt samt redogör utförligt och nyanserat för risker i hanteringen och arbetet. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare provtagningar på råvaror och färdiga livsmedelsprodukter. Efter genomfört arbete rengör eleven noggrant och metodiskt utrustning och lokaler enligt krav för säker livsmedelshantering. Eleven följer lagar och andra bestämmelser, följer system för kontroll av livsmedelshygien samt utför efter samråd med handledare egenkontoll. Eleven motiverar utförligt och nyanserat sitt handlande utifrån god hygienpraxis, lagar och andra bestämmelser.
  Hyg  A
 • I sitt arbete hanterar eleven livsmedel på ett hygieniskt sätt samt redogör utförligt för risker i hanteringen och arbetet. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare provtagningar på råvaror och färdiga livsmedelsprodukter. Efter genomfört arbete rengör eleven noggrant utrustning och lokaler enligt krav för säker livsmedelshantering.
  Hyg  C
 • I sitt arbete hanterar eleven livsmedel på ett hygieniskt sätt samt redogör översiktligt för risker i hanteringen och arbetet. Dessutom utför eleven i samråd med handledare provtagningar på råvaror och färdiga livsmedelsprodukter. Efter genomfört arbete rengör eleven noggrant utrustning och lokaler enligt krav för säker livsmedelshantering.
  Hyg  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Hyg  A
 • Eleven följer lagar och andra bestämmelser, följer system för kontroll av livsmedelshygien samt utför efter samråd med handledare egenkontroll. Eleven motiverar utförligt sitt handlande utifrån god hygienpraxis, lagar och andra bestämmelser. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Hyg  C
 • Eleven följer lagar och andra bestämmelser, följer system för kontroll av livsmedelshygien samt utför i samråd med handledare egenkontroll. Eleven motiverar översiktligt sitt handlande utifrån god hygienpraxis, lagar och andra bestämmelser. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Hyg  E
 • Eleven identifierar med säkerhet och beskriver utförligt och nyanserat olika råvaror och livsmedel samt redogör utförligt och nyanserat för deras egenskaper. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika näringsämnen samt hur råvarors och livsmedels kvalitet och näringsinnehåll påverkas vid förädling och förvaring.
  Liv  A
 • Eleven identifierar med viss säkerhet och beskriver utförligt olika råvaror och livsmedel samt redogör utförligt för deras egenskaper. Dessutom beskriver eleven utförligt olika näringsämnen samt hur råvarors och livsmedels kvalitet och näringsinnehåll påverkas vid förädling och förvaring.
  Liv  C
 • Eleven identifierar med viss säkerhet och beskriver översiktligt olika råvaror och livsmedel samt redogör översiktligt för deras egenskaper. Dessutom beskriver eleven översiktligt olika näringsämnen samt hur råvarors och livsmedels kvalitet och näringsinnehåll påverkas vid förädling och förvaring.
  Liv  E
 • Eleven gör näringsberäkningar och skapar med utgångspunkt i detta och efter samråd med handledare menyer och recept för normalkost. Vid behov anpassas menyerna och recepten med säkerhet utifrån individuella behov samt utifrån allergier och sjukdomstillstånd.
  Liv  A
 • Eleven gör näringsberäkningar och skapar med utgångspunkt i detta och efter samråd med handledare menyer och recept för normalkost. Vid behov anpassas menyerna och recepten med viss säkerhet utifrån individuella behov samt utifrån allergier och sjukdomstillstånd.
  Liv  C
 • Eleven gör näringsberäkningar utifrån ett givet underlag och skapar med utgångspunkt i detta och i samråd med handledare menyer och recept för normalkost. Vid behov anpassas menyerna och recepten med viss säkerhet utifrån individuella behov samt utifrån allergier och sjukdomstillstånd.
  Liv  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Liv  E
 • Eleven utför med mycket gott handlag enkel hantverksmässig matlagning, bakning, servering och uppläggning samt skapar efter samråd med handledare enkla måltider och produkter. Dessutom kombinerar eleven efter samråd med handledare mat och dryck samt redogör översiktligt för alkoholens effekter och konsekvenser och regler för alkoholservering. I arbetet använder eleven efter samråd med handledare material, maskiner och annan utrustning som är lämplig för arbetsuppgiften. Dessutom arbetar eleven på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt utifrån lagar och andra bestämmelser. När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Måt  A
 • Eleven utför med gott handlag enkel hantverksmässig matlagning, bakning, servering och uppläggning samt skapar efter samråd med handledare enkla måltider och produkter. Dessutom kombinerar eleven efter samråd med handledare mat och dryck samt redogör översiktligt för alkoholens effekter och konsekvenser och regler för alkoholservering. I arbetet använder eleven efter samråd med handledare material, maskiner och annan utrustning som är lämplig för arbetsuppgiften. Dessutom arbetar eleven på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt utifrån lagar och andra bestämmelser. När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Måt  C
 • Eleven utför med visst handlag enkel hantverksmässig matlagning, bakning, servering och uppläggning samt skapar i samråd med handledare enkla måltider och produkter. Dessutom kombinerar eleven i samråd med handledare mat och dryck samt redogör översiktligt för alkoholens effekter och konsekvenser och regler för alkoholservering. I arbetet använder eleven i samråd med handledare material, maskiner och annan utrustning som är lämplig för arbetsuppgiften. Dessutom arbetar eleven på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt utifrån lagar och andra bestämmelser. När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Måt  E

Matriser

Hyg Liv Måt
används inte


Hyg Liv Måt
Praktiskt arbete i Lilla Bryggan med Anders Eldö läsåret 18/19

De praktiska delarna i Måltid och branschkunskap, Livsmedelskunskap och Hygienkunskap

F
E
C
A
Handlag vid matlagning
Du behöver öva och träna på handlaget och knivteknik.
Du behöver öva och träna mer på handlaget och knivteknik.
Fortsätt att öva och träna på handlaget och knivtekniken.
Fortsätt gärna att öva och träna på handlaget och knivtekniken och lär dig mer.
Hygienpraxis, ergonomi och säker arbetsmiljö
Du behöver öva och träna så du arbetar på ett hygieniskt, ergonomisk och säkert sätt utifrån lagar och andra bestämmelser.
Du behöver öva och träna mer så du arbetar på ett hygieniskt, ergonomisk och säkert sätt utifrån lagar och andra bestämmelser.
Fortsätt öva och träna mer så du arbetar på ett hygieniskt, ergonomisk och säkert sätt utifrån lagar och andra bestämmelser.
Fortsätt gärna att öva och träna mer så du arbetar på ett ännu bättre hygieniskt, ergonomisk och säkert sätt utifrån lagar och andra bestämmelser.
Livsmedelskunskap
Du behöver öva och träna på att lära dig mer om, känna igen och bättre hantera olika råvaror och livsmedel.
Du behöver öva och träna mer på att lära dig mer om, känna igen och bättre hantera olika råvaror och livsmedel.
Fortsätt öva och träna mer på att lära dig mer om, känna igen och bättre hantera olika råvaror och livsmedel.
Fortsätt gärna öva och träna mer på att lära dig ännu mer om, känna igen ännu fler och ännu bättre hantera olika råvaror och livsmedel.
Självständigt arbete
Du behöver öva och träna på att lösa uppgifter självständigt efter instruktioner.
Du behöver öva och träna på att lösa uppgifter mer självständigt efter instruktioner. Du behöver öva och träna på att arbeta med fler uppgifter samtidigt och på att ta initiativ i arbetet.
Fortsätt öva och träna på att lösa uppgifter självständigt efter instruktioner. Fortsätt öva och träna på att arbeta med fler uppgifter samtidigt och på att ta mer initiativ i arbetet.
Fortsätt gärna att öva och träna på att lösa uppgifter mer självständigt. Fortsätt gärna att öva på att arbeta med ännu fler uppgifter samtidigt och på att ta ännu mer initiativ i arbetet.
Utvärdering av arbetet och uppgifter
Du behöver öva och träna på att förstå vad som krävs av dig i arbetssituationen.
Du behöver öva och träna på att bättre utvärdera arbetet du har utfört och maten du har lagat. Du behöver öva och träna på att förstå vad som krävs av dig i arbetssituationen.
Fortsätt öva och träna på att utvärdera arbetet du har utfört och maten du har lagat. Fortsätt öva och träna på att förstå vad som krävs av dig i arbetssituationen.
Du kommer med förslag på hur arbetet kan förbättras. Fortsätt gärna att öva och träna på att utvärdera arbetet du har utfört och maten du har lagat. Fortsätt gärna att öva och träna på att förstå vad som krävs av dig i arbetssituationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: