Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi

Skapad 2018-09-06 20:44 i Roslagsskolan Norrtälje
Ekologi
Grundskola 7 – 9 Biologi Kemi
Allting på jorden hänger ihop och går runt. Allting sprider sig, men ingenting försvinner. Ekologi handlar om hur levande varelser samspelar med varandra och med sin omgivning. Vi har bara ett jordklot, det är vårt hem. Vad händer när balansen rubbas?

Innehåll

 

Centralt innehåll

Till det här området arbetar vi med följande delar ur kursplanen:

Konkretiserade mål

När vi är klara med detta område ska du:

 • Veta vad ett ekosystem är och vad det innehåller.
 • Ha kännedom om olika ekologiska modeller, så som näringskedja, näringsväv samt näringspyramid.
 • Ha förståelse för hur fotosyntesen och cellandningen hänger ihop.
 • Kunna beskriva kretsloppen för vatten och kol.
 • Ha kännedom om ekosystemtjänster, ( naturens gratistjänster)
 • Kännedom om växthuseffekten och dess konsekvenser. 
 • Kunna genomföra laborationer samt skriva laborationsrapport till dessa.


Undervisningen

Vi kommer ha lärarledda genomgångar, enskilda uppgifter, laborationer, film.


Bedömning

Vi kommer bedöma dina kunskaper utifrån matrisen.

Uppgifter

 • Näringskedja- Näringsväv

 • Test- Fotosyntes- Växthuseffekten

 • Test - Fotosyntes, växthuseffekten

 • Test- Fotosyntes och växthuseffekten

 • Test - Fotosyntes och växthuseffekten

 • Egenskaper hos koldioxid

 • Test - Fotosyntes - Växhuseffekten.

 • Näringsväv

 • Laboration tre gaser.

 • Klimatkalkylatorn

 • Laboration: Jäst

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Bi Ke
Ekologi

Lägre ------------>
-------------------------->
------------------> Högre
Begreppskunskap
Du kan ge exempel och beskriva begreppen.
Jag använder ett fåtal begrepp som har med ekologi att göra, oftast i rätt sammanhang.
Jag använder ett flertal begrepp som har med ekologi att göra, oftast i rätt sammanhang.
Jag använder ett flertal begrepp som har med ekologi att göra med stor säkerhet och i rätt sammanhang.
Samband
Du kan se och förklara sambandet mellan fotosyntesen och cellandningen.
Du kan förklarar fotosyntesen och cellandningen och peka på något samband mellan dem.
Du kan visa sambandet mellan fotosyntesen och cellandningen genom att peka på likheter och skillnader mellan dem, samt visa vilken betydelse det har för någon växt eller något djur.
Du kan visa sambandet mellan fotosyntesen och cellandningen genom att skriva upp reaktionerna med ord, och peka på likheter och skillnader mellan dem och koppla det till allt levande.
Samband
Du förstår och förklarar hur energin flödar och materian cirkulerar i kretslopp i ekosystemet.
Du har redovisat en näringskedja med minst tre organismer och har kortfattat förklarat med ord och bilder så att andra kan förstå hur din näringskedja fungerar.
Du har redovisat en näringskedja med fler än tre organismer. Du har förklarat med ord och bilder så att andra kan förstå hur din näringskedja fungerar. Du har använt ett flertal ord från begreppsmallen i din beskrivning.
Du har redovisat en näringsväv med fler än fem organismer. Du har förklarat med ord och bilder så att andra kan förstå hur din näringsväv fungerar. Du har använt de flesta av orden från begreppsmallen i din beskrivning. Du förklarar begreppen så att andra lättare kan förstå vad du menar.
Samband
Du kan se sambandet den förstärkta växthuseffekten och konsekvenser av den.
Du kan förklara vad växthuseffekten innebär. Du kan ge något exempel på vad som ger en förstärkt växthuseffekt och vad den förstärkta växthuseffekten kan leda till.
Du kan förklara vad växthuseffekten innebär, samt förklara vad som är skillnaden mellan den naturliga växthuseffekten och den förstärkta växthuseffekten. Du kan ge några exempel på problem som den förstärkta växthuseffekten kan leda till.
Du kan förklara vad växthuseffekten innebär, samt förklara vad som är skillnaden mellan den naturliga växthuseffekten och den förstärkta växthuseffekten. Du kan med hjälp av kolets kretslopp förklara varför människans utsläpp av koldioxid leder till en förstärkt växthuseffekt. Du kan peka på problem som den förstärkta växthuseffekten orsakar, samt konsekvenser av detta.
Resonera.
Du kan resonera kring hur din egen livsstil påverkar klimatet.
Du kan ge exempel på vad i din livsstil som bidrar till att förstärka växthuseffekten.
Du kan ge exempel på vad i din livsstil som bidrar till att förstärka växthuseffekten, samt ge något förlag på förändringar i din livsstil som skulle minska din påverkan.
Du kan ge flera exempel på vad i din livsstil som bidrar till att förstärka växthuseffekten, samt ge förlag på förändringar i din livsstil som skulle minska din påverkan.

Bi Ke
Laboration tre gaser

Rubrik 1

Lägre --------->
---------------------------------->
------------> Högre
Genomförande av laboration Du kan om du får lite stöd genomföra en laboration utifrån en färdig planering.
Du kan om du får lite stöd genomföra en laboration utifrån en färdig planering.
Du kan genomföra en laboration i stort sett självständigt utifrån en planering.
Du kan genomföra en laboration på ett självständigt, effektivt och ändamålsenligt sätt utifrån en planering.
Laborationsrapport
Du har skrivit en rapport där du beskrivit din metod, redovisat dina resultat och där din slutsats på något sätt framgår.
Du har skrivit en rapport där du på ett ganska tydligt sätt beskrivit din metod, redovisat dina resultat i en tabell och där din slutsats tydligt framgår. Du har besvarat den övergripande frågan. Du har gett förslag på någon förbättring för att få ett säkrare resultat.
Du har skrivit en rapport där du beskrivit din metod så tydligt att någon annan skulle kunna genomföra laborationen med samma resultat, redovisat dina resultat i en tabell. Du har besvarat den övergripande frågan med en förklarande text. Du har gett förslag på någon uppgiftsspecifik förbättring för att få ett säkrare resultat.

Bi Ke
Laboration jäst

Lägre --------->
-------------->
------------> Högre
Genomförande av laboration
Du kan om du får lite stöd genomföra en laboration utifrån en färdig planering.
Du kan genomföra en laboration i stort sett självständigt utifrån en planering.
Du kan genomföra en laboration på ett självständigt, effektivt och ändamålsenligt sätt utifrån en planering.
Laborationsrapport
Du har skrivit en rapport där du beskrivit din hypotes, nämnt några av de material ni använt, beskrivit din metod, redovisat dina resultat och där din slutsats på något sätt framgår.
Du har skrivit en rapport där du , har med en hypotes, skrivit upp vilket material ni använt, ganska tydligt beskrivit din metod redovisat dina resultat i en tabell och där din slutsats tydligt framgår. Du har besvarat den övergripande frågan. Du har nämnt någon tänkbar felkälla.
Du har skrivit en rapport där du skrivit ner en tydlig hypotes, skrivit upp allt material som ni har använt, beskrivit din metod så tydligt att någon annan skulle kunna genomföra laborationen med samma resultat, redovisat dina resultat i en tabell. Du har besvarat den övergripande frågan med en förklarande text. Du har nämnt någon tänkbar felkälla och hur det kan ha påverkat resultatet.

Bi Ke
Laboration - Egenskap hos koldioxid

Rubrik 1

Lägre ---------------------------->
--------------------------------------->
Högre ------------------------>
Genomförande av laboration
Du kan med stöd genomföra en laboration utifrån en färdig planering.
Du kan genomföra en laboration i stort sett självständigt utifrån en planering.
Du kan genomföra en laboration på ett självständigt, effektivt och ändamålsenligt sätt utifrån en planering.
Laborations-rapport
Du har skrivit en rapport där du beskrivit din hypotes, nämnt några av de material ni använt, beskrivit din metod, redovisat dina resultat och där din slutsats på något sätt framgår.
Du har skrivit en rapport där du, har med en hypotes, skrivit upp vilket material ni använt, ganska tydligt beskrivit din metod, har med någon bild/ något filmklipp från försöket redovisat dina resultat och där din slutsats tydligt framgår genom att du har besvarat den övergripande frågan.
Du har skrivit en rapport där du skrivit ner en tydlig hypotes, skrivit upp allt material som ni har använt, beskrivit din metod så tydligt att någon annan skulle kunna genomföra laborationen med samma resultat. Du har med någon bild eller något filmklipp som gör din beskrivning tydligare och där din slutsats tydligt framgår genom att du har besvarat den övergripande frågan med en förklarande text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: