👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning: Det finns inga skridskor i öknen

Skapad 2018-09-06 20:58 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Vi läser tillsammans boken "Det finns inga skridskor i öknen" av Mats Berggren
Grundskola 7 Svenska
Vi kommer under några veckor att läsa och diskutera boken "Det finns inga skridskor i öknen" av Mats Berggren.

Innehåll

Lektionsinnehåll

Vi kommer att börja läsa boken Det finns inga skridskor i öknen, skriven av Mats Berggren. Under arbetets gång arbetar vi med följande kunskapskrav i svenska:

 • Läsa med flyt
 • Göra sammanfattningar och visa läsförståelse
 • Tolka och resonera om texters budskap
 • Samtala om och diskutera varierande ämnen samt framföra åsikter och argument.

Under lektionerna kommer vi läsa boken i par eller enskilt samt bearbeta innehållet i boken genom frågor och diskussioner. När boken är utläst avslutas momentet med en diskussionsuppgift i grupp samt en skrivuppgift. Det är viktigt att boken är med på samtliga lektioner när vi ska arbeta med den, se planeringen nedan.

 

Läsplanering för Det finns inga skridskor i öknen

Vecka

Dag

Läsning och läxor:

36

 

Fredag 7/9

Uppstart och utdelning av boken.

37

Onsdag (hemma)

Läs s. 5-45.

Torsdag 13/9

Arbeta med boken i klassrummet

Fortsatt läsning till s.84.

 

Fredag 14/9

Läsa en del av lektionen.

 

38

 

Arbeta med boken i klassrummet (s.45-84)

Fortsatt läsning till s. 102.

Läxa: Läs en sida och spela in till 27/9.

Torsdag 20/9

39

Torsdag 27/9

Arbeta med boken i klassrummet (s.84-102)

Fortsatt läsning till s. 119.

40

Torsdag 4/10

Arbeta med boken i klassrummet (s.102-119)

Fredag 5/10

Bokdiskussion i grupp.

   

41

Onsdag 10/10

Skrivuppgift till boken.

Torsdag 11/10

Skrivuppgift till boken.

 

Fredag 12/10

Skrivuppgift till boken.

 

 

Bedömningens inriktning

Under arbetet med "Det finns inga skridskor i öknen" kommer huvudsakligen följande att bedömas:

• Ditt flyt när du läser.

• Din förståelse av texten du läser.

• Din förmåga att reflektera och tycka kring det som händer i boken.

• Din förmåga att återkoppla bokens innehåll till dina egna erfarenheter.

• Din förmåga att uttrycka egna åsikter.

• Din förmåga att utveckla ditt eget skrivande.

• Din förmåga att skriva enligt gällande skrivregler.

• Din förmåga att samtala om och diskutera varierande ämnen samt framföra åsikter och argument.

 

Underlag för bedömning:

 • Inspelning där du läser en sida i boken samt högläsning under lektionstid.
 • Dina svar på frågorna efter varje del.
 • Diskussioner i klassrummet. 
 • Din nyhetsartikel.

Uppgifter

 • Frågor efter varje del

 • Nyhetsartikel, avslutande skrivuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Läsning: Det finns inga skridskor i öknen

Svenska

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Läsa och använda strategier
Läsa med flyt
 • Sv  E 9
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Göra sammanfattningar och visa läsförståelse
 • Sv  E 9
Eleven kan göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter och visar grundläggande läsförståelse.
Eleven kan göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter och visar god läsförståelse.
Eleven gör välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter och visar mycket god läsförståelse.
Läsförståelse
Tolka och resonera om budskap.
 • Sv  E 9
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Historiska och kulturella sammanhang
 • Sv  E 9
Eleven kan till viss del dra underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva texter
Språk, struktur och texttyp.
 • Sv  E 9
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Ge omdömen om och bearbeta text
Ge och ta respons.
 • Sv  E 9
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Samtala och diskutera
Ställa frågor och framföra åsikter som för samtalet framåt.
 • Sv  E 9
Eleven kan ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl under byggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.