Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EK18a Företagsekonomi 2 Henrik Karsberg

Skapad 2018-09-07 11:26 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Företagsekonomi
Välkommen till kursen företagsekonomi 2 Kursen består av 6 Block 1.) Företagande och samband 2.) Ledarskap och organisation 3.) Kalkyl 4.) Marknadsföring 5.) Budget 6.) Redovisning För att se ämnesmål, kursmål och betygsmatris, klicka på läroplan.

Innehåll

Block 1

Företagande och samband

Vecka 36; Kapitel 1 Företagande i en global värld. Läs kapitel 1 och svara på instuderingsfrågor 1:1, 2, 3, 4, 5, 6 i övningsboken.

Vecka 37; Kapitel 2 Tillväxt och hållbar utveckling. Läs kapitel 2 och svara på instuderingsfrågor 2:1, 2, 3, 4, 5 i övningsboken.

Vecka 38 Grupparbete. Tag reda på mer om ett företags miljöpolicy, redovisa skriftligt inför klassen.

1. Vilka naturresurser dvs. råvaror använder företaget i sin produktion och distribution? Är råvarorna förnyelsebara eller ej?

2. Vilka utsläpp skapas p g a företagets verksamhet?

3.) Vilka anpassningar gör företaget för att reducera (minska) dess miljöpåverkan?

4. Hur arbetar företaget med Corporate Social Responsibility (CSR)?

5. Hur skapar företagets varor och eller tjänster kostnader för tredje part dvs. de som inte är delaktiga i transaktionen. Företaget tjänar pengar på sin vara eller produkt. Konsumenten som köper produkten får del av upplevd nytta av varan eller tjänsten. Men konsumtion av varan eller tjänsten kan medföra kostnader för samhället i övrigt. En kostnad som konsument eller producent inte står för. Detta kallas för negativa externaliteter och är ett av marknadsekonomins brister. Exempelvis kan godis, läsk, alkohol och tobak skapa ökade kostnader för sjukvården som inte konsumenter och eller producenter betalar för. Detta skapar skev incitamentsstruktur hos både producenter och konsumenter.

 

Vecka 38; Kapitel 3 Planering och Beslut. Läs kapitel 3 och svara på instuderingsfrågor 3:1, 2, 3, 4 i övningsboken.

Vecka 39 Kapitel 4 Affärsplan. Arbete med instuderingsfrågor 4:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i Övningsboken. Warfsholm - gå igenom uppgiften

Vecka 40 Skriftligt prov på kapitel 1,2 och CSR. (plugga på frågorna i övningsboken, se ovan) 

Kalkylering

Vecka 41 Genomgång kapitel 9 Fasta, rörliga och totala kostnader. Nollpunkten. Arbete med uppgifter kap 9. 9:1-6

Vecka 42; Arbete med uppgift Warfshof.

Vecka 43 Inlämning av Uppgift Warfsholm , se instruktion nedan. senaste inlämningsdatum 5/11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÄNDRAD PLANERING I FÖRETAGSEKONOMI 2

 

V 12              Mån: Arbete med bokföring och repetition

                      Ons: PROV del 1 kap 17-19 lila och 18-20 grön – uppskjutet till nästa prov – ni får alltså mer på det provet!

 

Vi påbörjar ett nytt område pga fjärrstudier. Det är enklare att arbeta med faktaboken, övningsboken samt hemprovet på distans så vi skjuter på bokföring till efter påsklovet. Ni börjar varje lektion med att gå in på teams och ansluta till mötet.

 

LEDARSKAP OCH ORGANISATION

Centralt innehåll:

 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur människor och arbetsgrupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. I samband med det behandlas frågor om etik och jämställdhet i arbetslivet. (KAP 5, 6, 7 och 8)

 

Examination:

Gjort alla uppgifterna i övningsboken – VI KOMMER ATT CHECKA AV DETTA NÄR NI KOMMER TILLBAKA TILL SKOLAN.

Hemprov kap 5-8 HEMPROV SKICKAS SEPARAT.

 

V 13

Mån:             Läs kap 5 – ledaren. Läs i faktaboken om ledaren och dess uppgifter, Ledarskapets 3R, Formella och informella ledare.

Börja med uppgifter till kapitlet.

                      UPPGIFTER KAP 5: Kap 5: 5:1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13

 

Ons:              Läs i faktaboken kap 6 om att leda sig själv och andra plus etik.

                      UPPGIFTER KAP 6: Kap 6:1, 2, 3, 4, 5, 6

 

V 14             

Mån:             Läs kap 7 – grupprocesser. FIRO och Johari fönster. Konflikter.

                      UPPGIFTER KAP 7: Kap 7: 7:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (enbart vem som var vem), 9, 10, 11.

 

Ons:              Läs i faktaboken kap 8 organisation och organisationsformer.

UPPGIFTER KAP 8: Kap 8: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9. Läs i faktaboken om organisationsformer.

 

V 15

Mån:              Arbete med hemprovet

Ons:               Arbete med hemprovet

Tors:              LOV

Fre:                LOV

V 16     PÅSKLOV

 

 

V 17              mån: Genomgång bokföring- repetition och kap 20 lila och 21 grön. Personalkostnader.

                      Uppgifter lila kap 20: 1,2,3,4,5,8,9,10

                      Uppgifter grön kap 21:1,2,3,4,5,8,9,10

ons: NP eng 6

 

V 18              mån: repetition inför provet

                      ons: PROV bokföring kap 17-20 lila och 18-21 grön.

                      Tors: LOV

                      Fre: LOV

 

 

V 19              mån: genomgång kap 21 lila och 22 grön.

                      Uppgifter: lila: 21:1,2,3,4,5,6,8,9,10,13,14

                      Uppgifter grön: 22:1,2,3,4,5,6,8,9,10,13,14

                      ons: arbeta vidare med ovanstående uppgifter.

 

 

V 20              mån: genomgång kap 23 lila och 24 grön.

                      Uppgifter: lila 23:1,2,3,6,8,9

                      Uppgifter: grön 24:1,2,3,6,8,9

                      ons: arbeta med ovanstående uppgifter

 

V 21              mån: repetition inför provet

                      tis:  NP ma 2

                      ons: PROV kap 21 och 23 lila och 22 och 24 grön

Tors: LOV

                      Fre: LOV

 

V 22              mån:

                      ons:

 

V 23              mån: Uppsamling och betyg

                      ons: Uppsamling och betyg

 

V 24              Arbete med ev rester och betygssamtal.

 

Tors: Skolavslutning

                      Fre: Studenten

 

 

Sommarlov!

 

 

Mail:

annelie.westergren@borlange.se            henrik.karsberg@borlange.se

 

 

 

 

 

 

 

Företagsekonomi

 

Företagsekonomi

Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation, redovisning och kalkylering. Ämnet omfattar även entreprenörskap, som inbegriper metoder och förhållningssätt för att kunna starta, driva och vidareutveckla verksamheter.

Syfte

Företagsekonomi 2 (FÖRFÖR02)

Kursen företagsekonomi 2 omfattar punkterna 1–2, 4–5 och 7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 4. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Kunskapskrav

  E C A
Företagens roll i samhället
Begrepp och metoder
Frågeställningar och källor
Relevant teknik
Bedöma egen förmåga

 

 

Block 1

Företagande och samband

Vecka 36; Kapitel 1 Företagande i en global värld. Läs kapitel 1 och svara på instuderingsfrågor 1:1, 2, 3, 4, 5, 6 i övningsboken.

Vecka 37; Kapitel 2 Tillväxt och hållbar utveckling. Läs kapitel 2 och svara på instuderingsfrågor 2:1, 2, 3, 4, 5 i övningsboken.

Vecka 38 Grupparbete. Tag reda på mer om ett företags miljöpolicy, redovisa skriftligt inför klassen.

1. Vilka naturresurser dvs. råvaror använder företaget i sin produktion och distribution? Är råvarorna förnyelsebara eller ej?

2. Vilka utsläpp skapas p g a företagets verksamhet?

3.) Vilka anpassningar gör företaget för att reducera (minska) dess miljöpåverkan?

4. Hur arbetar företaget med Corporate Social Responsibility (CSR)?

5. Hur skapar företagets varor och eller tjänster kostnader för tredje part dvs. de som inte är delaktiga i transaktionen. Företaget tjänar pengar på sin vara eller produkt. Konsumenten som köper produkten får del av upplevd nytta av varan eller tjänsten. Men konsumtion av varan eller tjänsten kan medföra kostnader för samhället i övrigt. En kostnad som konsument eller producent inte står för. Detta kallas för negativa externaliteter och är ett av marknadsekonomins brister. Exempelvis kan godis, läsk, alkohol och tobak skapa ökade kostnader för sjukvården som inte konsumenter och eller producenter betalar för. Detta skapar skev incitamentsstruktur hos både producenter och konsumenter.

 

Vecka 38; Kapitel 3 Planering och Beslut. Läs kapitel 3 och svara på instuderingsfrågor 3:1, 2, 3, 4 i övningsboken.

Vecka 39 Kapitel 4 Affärsplan. Arbete med instuderingsfrågor 4:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i Övningsboken. Warfsholm - gå igenom uppgiften

Vecka 40 Skriftligt prov på Torsdag 4/10 på kapitel 1,2 och CSR. (plugga på frågorna i övningsboken, se ovan) Jag är föräldraledig denna vecka, lektioner med WEA och b-klassem. WEA meddelar vilken sal ni ska vara i.

Vecka

Vecka 42; Arbete med uppgift Warfshof.

Vecka 43 Inlämning av Uppgift Warfsholm , se instruktion nedan. senaste inlämningsdatum 5/11.

 

 

Affärsidé och affärsplan

 

Centralt innehåll:

 

 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion.

 • Företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.

 

 

 

Betygskriterier:

 

E

C

A

Eleven beskriver översiktligt olika funktioner i ett företag.

Eleven beskriver utförligt olika funktioner i ett företag och hur dessa samordnas för att man ska nå uppställda mål.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika funktioner i ett företag och hur dessa samordnas för att man ska nå uppställda mål.

Eleven redogör översiktligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp. Vidare använder eleven med viss säkerhet enkla företagsekonomiska metoder.

Eleven redogör utförligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp. Vidare använder eleven med viss säkerhet företagsekonomiska metoder.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av företagsekonomiska begrepp. Vidare väljer och använder eleven med säkerhet företagsekonomiska metoder.

…Eleven sammanställer informationen, för enkla resonemang och drar enkla slutsatser.

… Eleven sammanställer informationen, för välgrundade resonemang och drar välgrundade slutsatser.

… Eleven sammanställer informationen på ett strukturerat sätt, för välgrundade och nyanserade resonemang och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.

. Eleven diskuterar översiktligt sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar.

Eleven diskuterar utförligt sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar.

 

 

 

Examination:

 

Att upprätta en affärsplan för pensionat Warfsholm genom att arbeta igenom frågeställningarna på nästa sida och skicka in till KHE via Unikum.

 

Warfsholms pensionat

 http://www.warfsholm.se/files/img/warfsholm_matsalen_mot_vaster.jpg

 

’’Warfsholm är ett pensionat med anor från 1800-talet som ligger på en halvö utanför Klintehamn, 3 mil söder om Visby. De erbjuder rum att hyra, gäststugor med fin utsikt samt god mat till sina gäster i deras jordnära restaurang. Detta är perfekt för dig som vill komma bort från storstaden och koppla av i en mysig miljö’’.

 

Många gäster har pensionatet som utgångspunkt för sightseeing runt Gotland. Under sommaren är Gotland ett stort turistmål då många åker dit för att uppleva miljön och koppla av. Mer info finns på www.warfsholm.se

 

För nuvarande kommer alla Warfsholms intäkter från deras sommargäster men de vill nu förnya sig lite och öka deras inkomst genom att locka dit kunder även andra tider på året.

 

Hjälp företaget att upprätta delar av en affärsplan genom att skriva om följande:

 

 • Hur ska deras ”nya” affärsidé se ut? Beskriv.

 • Hur ser marknaden ut och vilken målgrupp tycker du att man ska vända sig till?

 • Vilken marknadsföring bör man använda sig av för att på bästa sätt nå ut till målgruppen?

 • Vilka konkurrensmedel ska man använda och vilka försäljningskanaler?

 • Vilka är deras konkurrenter?

 • Vilken kompetens och vilken personal behövs för att driva företaget?

 • Finns det några utvecklingsmöjligheter för pensionatet?

 • Vilka satsningar skulle man kunna göra för att öka intäkterna?

 • Hur skulle företaget kunna arbeta med CSR? (ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och social hållbarhet?)

 • Hur skulle du som ägare kunna arbeta med arbetsmiljön specifikt för att dina anställda ska må bra?

  

 Vecka 44 Höstlov :)

 

Block 3

Kalkyl

Vecka 41 Skriftlig redovisning av ditt företags CSR - arbete + Kapitel 9 Kalkyler med totala kostnader. Genomgång i klassrummet, Läs sedan kapitel 9 och arbeta med instuderingsfrågorna 9:1-6

Vecka 42 Kap 10 Kalkyler med täckningsbidrag. Genomgång i klassrummet, Läs sedan kapitel 10 och arbeta med instuderingsfrågorna 10:1-13 för E och 10:14-22 för dig med högre amitionsnivå än E. Sista inlämningsdag Warfsholm är söndag.

Vecka 47 Kap 11 Prissättning. Genomgång i klassrummet. Läs kapitel 11 och arbeta med instuderingsfrågorna.

Vecka 48  (återkommer med datum) Prov kapitel 9, 10, 11. Tag med 2 pennor (om den ena går sönder har du en reserv), Sudd och miniräknare.

 

Block 5

Budget

Vecka 48 (återkommer med datum) Kapitel 15 Budgeten. Genomgång i klassrummet. Läs kapitel 15 och arbeta med instuderingsfrågorna i övningsboken.

Vecka 49 Kapitel 16 Analysera budgeten. Genomgång i klassrummet. Läs kapitel 16 och arbeta med instuderingsfrågorna i övningsboken.

Vecka 50 Prov Kapitel 15 och 16. Tips inför provet är uppgift 15:11 ss. 154-155 och 16:4 s. 163 i övningsboken. Tag med 2 pennor (om den ena går sönder har du en reserv), Sudd och miniräknare.

Vecka 51 Reservtid

Vecka 51-52 Jullov :)

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • "uppgift 2:6, kap2" .

 • Resultat Budgetering Examination FE2 E-nivå Bokprov

 • Power-Point fek2 Kap 9, 10, 11:)

 • Plugghänvisningar fek2 prov kap 9, 10, 11

 • Facit Fek2 Kap 9, 10, 11 :)

 • Inlämningsuppgift Warfsholm 27/10

 • Muntlig presentation av ett företags miljöarbete 21/1

 • powerpoint kapitel 4

 • Resultat på prov i företagsekonomi kapitel 1-3

Matriser

För
Företagsekonomi 2 FÖRFÖR02

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven beskriver översiktligt företagens roll i samhället med hjälp av några exempel.
Eleven beskriver utförligt företagens roll i samhället med hjälp av några exempel.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat företagens roll i samhället med hjälp av några exempel.
Eleven diskuterar översiktligt sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar.
Eleven diskuterar utförligt sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar.
Med hjälp av några exempel beskriver eleven översiktligt företagens villkor med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser.
Med hjälp av några exempel beskriver eleven utförligt företagens villkor med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser.
Med hjälp av några exempel beskriver eleven utförligt och nyanserat företagens villkor med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser samt utifrån politiska och samhällsekonomiska förutsättningar.
Eleven redogör översiktligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp.
Eleven redogör utförligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av företagsekonomiska begrepp.
Vidare använder eleven med viss säkerhet enkla företagsekonomiska metoder.
Vidare använder eleven med viss säkerhet företagsekonomiska metoder.
Vidare väljer och använder eleven med säkerhet företagsekonomiska metoder.
Ny aspekt
Med hjälp av enkla teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang.
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang. Eleven värderar med enkla omdömen teoriernas och modellernas användbarhet.
Med hjälp av komplexa teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang. Eleven värderar med nyanserade omdömen teoriernas och modellernas användbarhet.
Ny aspekt
Eleven formulerar med viss säkerhet enkla företagsekonomiska frågeställningar, samlar i samråd med handledare in information från olika källor och gör en enkel bedömning av informationens trovärdighet.
Eleven formulerar med viss säkerhet företagsekonomiska frågeställningar, samlar efter samråd med handledare in information från olika källor och gör en välgrundad bedömning av informationens trovärdighet.
Eleven formulerar med säkerhet komplexa företagsekonomiska frågeställningar, samlar efter samråd med handledare in information från olika, även mer avancerade, källor och gör en välgrundad och nyanserad bedömning av informationens trovärdighet.
Ny aspekt
Eleven sammanställer informationen, för enkla resonemang och drar enkla slutsatser. Dessutom deltar eleven i samtal om andra företagsekonomiska frågeställningar och ger enkla argument för sina ståndpunkter.
Eleven sammanställer informationen, för välgrundade resonemang och drar välgrundade slutsatser. Dessutom deltar eleven i samtal om andra företagsekonomiska frågeställningar och ger välgrundade argument för sina ståndpunkter.
Eleven sammanställer informationen på ett strukturerat sätt, för välgrundade och nyanserade resonemang och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom deltar eleven i samtal om andra företagsekonomiska frågeställningar, diskuterar dem ur olika perspektiv och ger välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter.
Ny aspekt
Eleven använder i samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
Ny aspekt
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: