Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia Antiken 7f

Skapad 2018-09-07 11:44 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Historia
Presentation av ämnesområdet Vi läser om en väldigt lång och viktig tid i människans historia. Det börjar med när människan blir jordbrukare och att det leder till skapande av våra första högkulturer. Vi fördjupar oss också i antiken och läser om Grekernas stadsstater och om stadsstaten Rom som kom att bli till romarriket. Antiken är en viktig tid för oss och hela europa. Det är viktigt att känna till hur det var under olika tidsperioder, vilka livsvillkor som rådde samt kunna förklara orsaker till förändringar. Tid: v.2 – v.12 Prov och läxförhör: Läxförhör tis 4/2 prov v.12 (preliminärt) Lärobok s. 6-26 (första högkulturerna) + 29-60 (antiken och romarriket) OBS man ska inte läsa alla sidor, läraren anvisar mer i detalj vilka sidor när vi jobbar med respektive del av historien.

Innehåll

Centralt innehåll (Lgr11)

Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.

Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår tid.

Syfte att:

- Du utvecklar kunskaper om historiska förhållanden och historiska sammanhang
- Du utvecklar ditt historiemedvetande
- Du utvecklar dina historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar
- Du utvecklar din kronologiska överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.
- Du utvecklar din förmåga att tolka (förstå på olika sätt) olika tidsperioder
- Du utvecklar din förmåga att se utvecklingslinjer
- Du utvecklar din förmåga att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

När du läser detta arbetsområdet lär du dig om:

- förutsättningarna för framväxten av högkulturerna
- vad som kännetecknade samhällena i de första högkulturerna

- vad som är typiskt för de grekiska stadsstaterna

- ursprunget till det vi kallar arvet från antika grekland 

- romarrikets uppkomst, romarrikets liv och något om vad som fick riket att gå under

- något om vårt arv efter romarriket

- något utvecklingslinje ex om hur samhället styrs/mötet med andra kulturer/livsvillkor för man, kvinna, barn

- något om högkultur i Amerika för att kunna jämföra med högkulturer i asien och europa - det vi läst


 

 

 

Uppgifter

  • Läxförhör fredag 26/4 om högkulturer

Matriser

Hi
historia år 7 högkulturer

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Historisk referensram
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Ny aspekt
Samhällsförändringar orsaker och konsekvenser
Du visar dina kunskaper genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar dina kunskaper genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar dina kunskaper genom att föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Ny aspekt
Utvecklingslinjer
Du kan undersöka (läsa och lära dig om) utvecklingslinjer inom kulturmöten politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka (läsa och lära dig om) utvecklingslinjer inom kulturmöten, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka (läsa och lära dig om) utvecklingslinjer inom kulturmöten, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Ny aspekt
Dåtid och nutid
Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid och motiverar ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid och motiverar ditt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid och motiverar ditt resonemang med utvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Ny aspekt
Begrepp
I studier av historiska förhållanden kan du använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden kan du använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden kan du använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: