Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2018-09-07 14:11 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Du ska få lära dig mer om de tre världsreligionerna i kristendom, judendom och islam.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

Innehåll

Hur ska du lära dig det här?

I detta område kommer du att få lära dig om de tre världsreligionerna kristendom, judendom och islam.
Vi kommer att ta reda på vad du och dina kamrater redan kan om området.
Du kommer att få arbeta enskilt och i grupp.
Vi kommer att se på film och samtala och diskutera om vad vi har lärt oss.
Du kommer att få lyssna på berättelser.
Du kommer att få läsa, skriva och illustrera.
Du kommer att få jämföra likheter och skillnader mellan religionerna.

Detta ska du lära dig (mål):

* Du ska kunna ge exempel på någon högtid, plats för religions utövning, symbol och berättelse från kristendomen, judendomen och islam.

* Du ska kunna jämföra likheter och skillnader mellan de olika religionerna.

Detta kommer att bedömas:

Din förmåga att:

 • jämföra och se likheter och skillnader mellan de olika religionerna. 
 • redogöra för vilka högtider och symboler som är viktiga för dessa religioner.
 • redogöra något om deras heliga byggnader och platser.                       
 • förstå innebörden av begreppen nedan och relatera dem till varandra.

Begreppsordlista:

 • religion
 • högtid
 • helig byggnad
 • helig skrift/bok
 • symbol
 • judendom
 • kristendom
 • islam

Matriser

Sv SO
Religion

Behöver stöd
På god väg
Uppnått
Kommunikativ förmåga och begreppsförmåga
Kan redogöra för namnen på de tre världsreligionerna.
Kommunikativ förmåga och begreppsförmåga
Kan redogöra för vilka högtider och symboler som är viktiga för dessa religioner.
Kommunikativ förmåga och begreppsförmåga
Redogöra något om deras heliga byggnader och platser.
Analysförmåga
Jämföra likheter och skillnader mellan religionerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: