👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text - legosagor

Skapad 2018-09-07 14:20 i Sunnerstaskolan Uppsala
Ett arbete med att skriva berättande texter med rätt struktur och fokus på att en röd tråd ska följa genom hela sagan.
Grundskola F – 3 Svenska

Vi skriver sagor med hjälp av lego.

I detta arbete ska vi lära oss att "bygga" sagor. En berättande text består av olika delar eller "legobitar". För att sagan ska bli hel måste alla legobitar finnas med. Vi ska hjälpas åt att fylla bitarna med ord och sedan "bygga" ihop en enkel saga.

Innehåll

Undervisning

Vi kommer att lyssna till och läsa flera olika berättande texter.

Vi kommer under lektionerna att:

  • Med en legomodell titta på vilka bitar/delar som måste finnas med i en berättande text. Inledning, problem, lösning och avslut.
  • Läsa enkla sagor och identifiera/hitta de olika delarna.
  • Gemensamt "fylla" legobitar med stödord och sedan sätta ihop det till en saga.
  • Efter gemensamt skrivande övergår vi till enskilt skrivande.

Bedömning

Du visar vad du lärt dig genom att:

  • Beskriva hur en berättande text är uppbyggd. 
  • Skriva en enkel saga som innehåller alla delar och som följer en röd tråd.
  • Stava enkla ord rätt och använda stor bokstav och punkt.