Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Monologanalys

Skapad 2018-09-07 14:29 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Teater
Vi ser ES16t:s monologer och ni gör skriftlig analys av dem.

Innehåll

Vi jobbar med begreppen form och innehåll och använder dem i olika sammanhang. Planeringen slutar med att ni kommer att se nio monologer framföras av ES16t och sedan göra en individuell, skriftlig analys på två-tre av dessa.

Teoretiska genomgångar med exempel: under lektioner i v 40 och/eller 41. Då får ni också uppgiften.

Föreställning av monologerna: Fredag 12 oktober kl 12.00 (Denna dag äter ni lunch kl 11.15-12. OBS! för er som har instrumentlektion - se om ni kan flytta den endast denna dag!)

Skrivande av uppgiften: Lektionen måndag 15 oktober 13.30-14.40 (i vanligt klassrum). Om ni behöver mer tid att skriva, avsluta hemma. Senaste dag för inlämning är söndag 21 oktober. Uppgiften läggs ut under vecka 40.

 

 

Matriser

Tea
Analys av monolog

E
C
A
Dramaturgi
Eleven redogör översiktligt för uppbyggnaden av enkla sceniska berättelser.
Eleven redogör utförligt för uppbyggnaden av sceniska berättelser.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för uppbyggnaden av komplexa sceniska berättelser.
Form-innehåll
Eleven beskriver översiktligt hur teaterns scenografi, mask, kostym, ljud och ljus ingår i sceniska gestaltningar. Eleven beskriver översiktligt hur teaterns uttrycksområden samverkar.
Eleven beskriver utförligt hur teaterns scenografi, mask, kostym, ljud och ljus ingår i sceniska gestaltningar. Eleven beskriver utförligt hur teaterns uttrycksområden samverkar.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur teaterns scenografi, mask, kostym, ljud och ljus ingår i sceniska gestaltningar. Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur teaterns uttrycksområden samverkar.
Analys och begrepp
Eleven gör enkla analyser av några sceniska gestaltningar samt tolkar dessa med tillfredsställande resultat. I sina analyser använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Eleven gör analyser av några sceniska gestaltningar samt tolkar dessa med tillfredsställande resultat. I sina analyser använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Eleven gör komplexa analyser av sceniska gestaltningar samt tolkar dessa med gott resultat. I sina analyser använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: