Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So åk 3 v. 36-39: Källkritik

Skapad 2018-09-07 14:55 i Gärsnäs skola Simrishamn
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Har du sett något på nätet, tv eller i en tidning som du inte riktigt tror är sant? Vi ska arbeta med källor och hur du kan tänka kring källkritik. Detta området ska få dig att börja förhålla dig källkritiskt till information i olika medier. Är allt sant som vi hör och läser om?

Innehåll

Syfte: 

I arbetet med källkritik kommer du som elev att på olika sätt utveckla din förmåga att söka och värdera information, att vara källkritisk, att tänka och prata om olika källors sanningshalt. 

Det här ska du lära dig:

 • vad som kan vara en källa,
 • vilka källor du kan lita på,
 • skillnaden på fakta och åsikt,
 • att tänka kritiskt och tänka själv när du hör/ser/läser något som du tycker verkar osant. 
 • hur du själv kan göra för att ta reda på hur det verkligen är (superfrågorna)
 • Fundera och berätta om olika källors syfte (vad vill de som sprider informationen?)
 • Att kunna söka information från olika källor
 • Värdera om källorna är viktiga och pålitliga

 

Så här ska vi arbeta:

 • se på filmserien "Hur vet du det?"
 • gruppdiskussioner
 • genomgångar
 • lära känna källspanarna När, Hur, Vad, Var, Varför 
 • söka information från olika källor
 • jämföra olika källors resultat
 • arbeta med material från Viralgranskaren
 • bibliotikarien kommer och informerar om källkritik
 •  

 

Bedömning:

Sker i lärandematrisen för Källkritik efter avslutat område samt i SO-matris inför utvecklingssamtal.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3

Matriser

SO
SO kunskapskrav år 3

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i år 3.
Ny aspekt
Elevens förmåga att ta del av information i olika medier. Elevens förmåga att samtala om samhällsfrågor.
Du tar del av enkel information i olika medier och samtalar om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Ny aspekt
Elevens förmåga att söka information om samhället och naturen. Elevens förmåga att sammanställa information så att innehållet framgår tydligt.
Du söker information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar och gör enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet framgår tydligt.

SO
So åk 3 v. 36-39: Källkritik

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Jag vet vilka olika källor som finns
 • SO  1-3
Jag kan med en kompis eller lärares hjälp berätta om någon källa.
Jag kan berätta om några källor.
Jag kan med säkerhet berätta om flera olika källor.
Superfrågorna
Jag kan med kompis eller lärares hjälp berätta om superfrågorna.
Jag kan berätta om superfrågorna.
Jag har visat att jag kan använda superfrågorna i mitt arbete.
Fakta/åsikt
Jag kan med lärares eller kompis hjälp berätta skillnaden mellan åsikt/fakta.
Jag kan berätta skillnaden mellan åsikt/fakta.
Jag kan berätta skillnaden mellan åsikt/fakta och ge tydliga exempel.
Kritiskt tänkande
Jag kan med hjälp av kompis eller lärare tänka och prata om en källa verkar rimlig (sann).
Jag kan tänka och prata om en källa verkar rimlig (sann).
Jag kan tänka och prata om en källa verkar rimlig (sann) och förklara hur jag menar.
Källors syfte
Jag kan med hjälp av en kompis eller lärare tänka och prat om en källas syfte (Vad vill källan "visa" mig?)
Jag kan tänka och prat om en källas syfte (Vad vill källan "visa" mig?)
Jag kan tänka och prat om en källas syfte (Vad vill källan "visa" mig?) Jag kan ge exempel på om källan verkar vara reklam, påhittad eller sann.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: