Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Music Project

Skapad 2018-09-07 15:12 i Utsäljeskolan Huddinge
Grundskola 6 Engelska
"When you're happy you enjoy the music but when you're sad you understand the lyrics." Frank Ocean

Innehåll

In this project, you will learn about some different music styles. 

You will also, in pairs, choose an artist or band. You will do some research on the artist/band, analyze one of his/her/their songs and dramatize and film an interview with the artist/band based on your research. 

Week 38-40 - Hip-Hop and Rap, K-Pop and J-Pop- Reading, listening, writing and speaking. 

Week 40-43+45-46 - Your Music Project  (You work with your speaking-buddy when you do the interview)

1. 1. Choose a band or an artist.

2. 2. Collect facts from the internet or other resources. 

3. 3. Write your own text with interesting information about your band/artist. 

 • History (country, background and family etc.
 • Style (Hip-hop, soul, rock, country music).
 • Members 
 • Famous songs/instruments they play 
 • Why do you think this band/artist is successful? 
 • Why did you choose this band/artist?

4. Choose a song by the artist/band. Analyze it. What does it say? Why was it written? What feelings does it arouse?

5. Form questions for an interview

6 Write a script - Who will say what?

7 Act out the interview and film it, please include the chosen song.

8 Make a word list.

 • Choose 5-10 new words that you have learned by working with the project.
 • Write these words on the board and explain them before we watch your interview-video in class.Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska - writing

Förmågor

 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
På väg
⇛ E
⇛ C
⇛ A
Skriver
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
Jag skriver texter med korta meningar med delvis rätt grammatik, meningsbyggnad och ordval
Jag skriver texter med oftast rätt grammatik, meningsbyggnad och ordval
Jag skriver texter med rätt grammatik, meningsbyggnad och ordval använder sambandsord
Bearbetar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
 • En  E 6
Jag läser och rättar själv några ord och meningar
Jag läser och rättar en del ord själv, Jag tar emot respons och redigerar en del av texten
Jag läser och redigerar stavning, tempus, och meningsbyggnad. Jag tar emot respons och redigerar med hjälp av den. löser själv språkliga problem

En
Engelska - speaking

Förmågor

 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
På väg
E
C
A
Samtala
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig
 • En  E 6
Jag kan svara på enkla frågor med några ord. Jag kan ställa en enkel fråga. Jag kan berätta kort vad jag tycker om något ämne. Jag använder oftast rätt begrepp. (begripligt med ord, fraser och meningar)
Jag kan svara på enkla frågor med en hel mening. Jag kan ställa en fråga. Jag kan berätta vad jag tycker om något ämne och motivera/förklara. Jag använder rätt begrepp. (relativt tydligt med ord, fraser och meningar)
Jag kan svara på frågor med fullständiga meningar. Jag kan ställa frågor, lyssna och ställa följdfrågor i ett samtal. Jag kan berätta utförligt vad jag tycker om något ämne och motivera/förklara med sambandsord. Jag använder rätt begrepp i rätt sammanhang. (enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation)
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: