Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati åk 4

Skapad 2018-09-08 09:35 i Tegelbruksskolan Falun
Ett arbetsområde om Demokrati för årskurs 4-6.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Visste du att du kan vara med att påverka utvecklingen i skolan och i samhället? Det kallas för demokrati och detta ska vi lära oss mer om.

Innehåll

Syfte:

Meningen med undervisningen i samhällskunskap (SO) är att du ska få kunskaper om hur demokratiska processer fungerar och hur vårt samhälle styrs. På så vis utvecklas förståelsen för din egen och andra människors levnadsvillkor och betydelsen av jämställdhet. 

Undervisningens innehåll:

 • Vad demokrati är.
 • Hur demokratiska beslut fattas. 
 • Hur man fattar beslut (lokalt) i elevråd. 
 • Hur man som individ och grupp kan påverka beslut.
 • Politiska val och partier i Sverige.
 • Riksdag och regering.
 • Kommun och landsting.
 • Aktuella politiska frågor.

Hur vi kommer att arbeta med demokrati

Så här kommer vi arbeta:

Diskutera i klassen, se film och TV-program (t ex Lilla Aktuellt), läsa faktatexter och svara på frågor, samt ha klassråd.

Bedömning

Se matris nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sh
Demokrati

Kan utveckla
Kan
Begrepp
Veta vad demokrati, diktatur, parti, riksdag, regering och rösträtt är.
Valet
Kunskaper om vilka som får rösta, hur man röstar samt lite om vad de olika partierna står för.
Diskussioner/ resonemang
Kan resonera och delta i diskussioner om hur samhället styrs och hur politiska beslut kan påverkas både i tal och skrift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: