Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sprattelgubbe

Skapad 2018-09-08 12:57 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Konstruktionsuppgift, planering, skiss, ritning, konstruktion med axlar och hävarmar, utvärdering av arbete.
Grundskola 4 Teknik
Du ska konstruera en sprattelgubbe genom att måla, klippa och sätta ihop delarna så att det blir en fungerande sprattelgubbe.

Innehåll

Konkretiserade mål för eleverna i arbetsområdet Sprattelgubben

Du ska göra en skiss,ritning och mall på en sprattelgubbe.

Du ska upptäcka hur man kan förflytta en rörelse i en axel till en annan rörelse i en annan axel.

Du ska träna dig i att utvärdera ditt arbete utifrån hur väl din ritning fungerade, hur funktionen blev, hur nöjd du är med utfromningen.

Du ska träna din problemlösningsförmåga och kunna göra verklighet av dina idéer.

Du ska träna på att självständigt driva ditt eget arbete framåt.

Undervisning/arbetssätt

Eleverna får helt fritt bestämma vad de ska göra och hur de ska göra det. Först ritas en skiss på både framsida och baksida där det framgår vad och hur det ska röra sig. Sedan ska eleverna göra sin "sprattelgubbe" så som de har tänkt.

Varje elev ska göra en utvärdering av arbetsområdet och reflektera kring svårigheter och hur man kan utveckla. Eleverna ska också tänka på hur väl de har lyckats och göra någon slags bedömning av sitt arbete.

Bedömning

Bedömningen av arbetet görs utifrån: -skiss på framsida och baksida -mallar -den färdiga sprattelgubben.

Den enskilda elevens arbete med sin sprattelgubbe (idé, problemlösning,utformning, handlingskraft) och utvärdering och bedömning.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: