👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medveten konsument

Skapad 2018-09-09 15:01 i Munkegärdeskolan Kungälv
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
Under åk 9 fokuserar vi på vilka konsekvenser av våra val i hushållet får för vår hälsa, våra gemensamma resurser och vårt välbefinnande. Du skall också kunna hantera olika problem och situationer som du som ung konsument ställs inför när det handlar om din privata ekonomi men också vilka rättigheter och skyldigheter du har när du vill lämna tillbaka en vara du köpt, eller vilka skyldigheter man har när man t.ex. ingått ett avtal. “Vardagsjuridik” helt enkelt.

Innehåll

Under åk 9 kommer vi träffas varje vecka under en termin. Därefter sätts slutbetyg. Vi använder oss av Classroom för att lägga ut information, planeringar och annat materiel till eleverna. Bedömningen utgår ifrån elevens delaktighet i diskussioner, redovisningar, praktiska uppgifter, prov och utvärderingar som genomförs både muntligt och skriftligt. Extra fokus den här terminen kommer att läggas på markerade kunskapskrav nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  E 9
 • Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  C 9
 • Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  A 9