Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Läsa, tala och lyssna åk 2

Skapad 2018-09-09 17:13 i Högadalsskolan Härryda
Vi vill öka barnens förmåga att läsa samt uttrycka sig i tal och skrift
Grundskola 2 Svenska
Måste man kunna läsa? Varför är det bra att kunna läsa? Hur ska jag kunna berätta vad jag kan för andra? Hur ska jag våga säga, inför andra, vad jag tycker?

Innehåll

Varför skall vi lära oss att läsa?

Vi ska lära oss att läsa för att:

 • kunna läsa skönlitterära böcker
 • kunna läsa faktaböcker
 • kunna läsa texten på TV
 • kunna läsa instruktioner

 

Vad skall vi lära?

Du ska få lära dig att:

 • läsa olika typer av åldersanpassade texter med flyt 
 • ta hjälp av olika lässtrategier för att öka förståelsen av olika texter
 • att lyssna och kunna reflektera muntligt kring texter med ett utvidgat ordförråd
 • intervjua, återberätta och delge dina tankar och kunskaper till andra
 • söka fakta i en text
 • samtala genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter
 • berätta om vardagliga händelser så att innehållet tydligt framgår

 

Vilka arbetssätt skall vi använda?

Du skall få:

läsa olika typer av texter tyst och högt i skolan och hemma

utveckla din läsförståelse med hjälp av olika lässtrategier

träna din läsförståelse och göra enkla bokrecensioner

samtala om texter du läst

träna dig i att berätta om något du upplevt eller läst

träna på muntligt berättande

 

Elevinflytande

Du väljer dina egna tystläsningsböcker

Du väljer vad du vill läsa om i olika faktatexter

Du väljer en bok som du vill redovisa 

 

Vilka förmågor kommer du få möjlighet att utveckla?

Förmågan att:

 • Läsa olika typer av åldersanpassade texter med flyt
 • Använda olika lässtrategier för att öka förståelsen av olika texter
 • Att lyssna och kunna reflektera muntligt kring texter med ett utvidgat ordförråd
 • Tala och återberätta i grupp

 

Bedömning

Din förmåga att:

* Läsa högt med flyt, både enskilt och i liten grupp

 * Visa att du har förstått de texter du läst genom att arbeta med olika övningar både i grupp och enskilt

 * Delta i muntliga övningar när vi arbetar med läsförståelse och andra språkövningar

 * Kunna samtala om en given text och återge innehållet

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: