Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 6 Läsa och förstå, skriva bokrecension, samtala

Skapad 2018-09-09 17:13 i Stadsskogenskolan Alingsås
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Att läsa är fantastiskt! Att läsa är ett bra sätt att lära sig saker på. Men det är inte bara därför vi läser! Böcker kan göra oss glada. Böcker kan göra oss nyfikna. Vi kan känna igen oss i böcker och böcker kan ge oss nya idéer.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?
- läsa med flyt och inlevelse.
- använda olika lässtrategier när man läser, t.ex. förutsäga vad man tror ska hända, skapa inre bilder i huvudet och kort sammanfatta det man har läst.
- leta efter svar på frågor i texten, svaren kan finnas "på raden", "mellan raderna" och "bortom raderna".
- skriva om böckers budskap (vad vill författaren att vi ska tänka och lära oss av boken?).
- beskriva sin upplevelse av läsningen (vad tänker och känner du när du läser boken?).
- skriva en bokrecension för att tipsa andra om böcker man har läst.
- samtala i liten grupp genom att ställa frågor, turas om och berätta om egna tankar.

Hur ska vi göra?
- högläsning av Brorsan är kung där läraren visar hur man kan läsa med flyt och inlevelse samt ger exempel på när olika lässtrategier kan användas.
- träna  på att läsa högt med inlevelse.
- svara på frågor till högläsningsboken, träna på fundera på författarens .
- skriva en bokrecension till högläsningsboken utifrån en stödstruktur.
- diskutera olika böckers budskap och vad böckerna får oss att tänka och känna.
- enskilt läsa och svara på frågor från olika texttyper.
- skriva en bokrecension som du bearbetat.

Uppgifter

 • Skriva en bokrecension

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6

Matriser

Sv SvA
År 6 Läsa och förstå, skriva bokrecension, samtala

Läsa

E
C
A
Läsa med flyt
Jag läser till största delen med flyt och följer oftast interpunktionen (stannar/andas vid punkt och kommatecken).
Jag läser flytande och följer interpunktionen (stannar/andas vid punkt och kommatecken). Jag levandegör ibland det jag läser med inlevelse i rösten.
Jag läser med mycket gott flyt. Jag levandegör det jag läser med inlevelse i rösten. Jag anpassar läsningen efter vilken slags text jag läser (t.ex. skönlitteratur, dikt och faktatext).
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Böckers budskap
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Upplevelse av läsningen
Jag berättar vad jag tycker om boken samt förklarar mina åsikter.
Jag berättar vad jag tycker om boken samt förklarar mina åsikter. Jag berättar vad boken väcker för känslor hos mig ELLER gör kopplingar till annat jag läst/hört/sett/varit med om.
Jag berättar vad jag tycker om boken samt förklarar mina åsikter. Jag berättar vad boken väcker för känslor hos mig OCH gör kopplingar till annat jag läst/hört/sett/varit med om.

Skriva

E
C
A
Struktur och innehåll
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

Samtala

E
C
A
Samtala
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Redogörelse
Eleven kan redogöra muntligt på ett enkelt sätt med i huvudsak fungerande huvuddel samt inledning och/eller avslutning. Eleven kan kan i viss utsträckning titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Eleven kan redogöra muntligt på ett utvecklat sätt med relativt väl fungerande huvuddel samt inledning och/eller avslutning. Eleven klarar relativt väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Eleven kan redogöra muntligt på ett utvecklat sätt med en väl fungerande huvuddel samt inledning och avslutning. Eleven klarar väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: