Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 5- Val och demokrati

Skapad 2018-09-09 22:11 i Förslövs skola F-9 Båstad
Det här jobbar vi med i samhällskunskap i åk 6.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
I Sverige har vi demokrati. Det betyder att vi alla får vara med och bestämma. Men kan alla bestämma allt, hela tiden? Hur fungerar ett demokratiskt samhälle egentligen? Vad innebär det för rättigheter och skyldigheter att leva i en demokrati? Har vi alltid varit ett demokratiskt land? Vi följer också valet och lär oss lite mer om de politiska partierna.

Innehåll

Tidsperiod

Vecka 34-40 höstterminen 2018.

 

Syfte- VARFÖR?

Du ska utveckla förmågan att

  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
  • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
  • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
  • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
  • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet
  • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

 

Centralt innehåll- VAD?

När arbetsområdet är slut ska du kunna...

...förklara vad som menas med ett demokratiskt beslut.

...vilka partier som ingår i riksdagen och i regeringen.

...berätta om  hur Sverige styrs med kommun, landsting, riksdag och regering.

...avgöra vad som är lämpligt att ta upp på klassrådet.

...förklara skillnaden mellan demokrati och diktatur.

...ge exempel på hur man kan påverka ett politiskt beslut. 

...förstå och använda begrepp som t.ex. block, partier, regering och riksdag samt majoritet. 

 

Undervisning - HUR?

Vi arbetar med utgångspunkt i boken "Koll på Samhället"

Vi läser texter och ser filmer tillsammans och diskuterar samhällsfrågor utifrån dessa.

Vi arbetar med instuderingsfrågor som vi samlar i vår SO-mapp där vi också samlar anteckningar och begreppsförklaringar.

Vi besöker 6:ornas valstugor och väljer något av deras (påhittade) partier. Vi går till Bygdegården för att rösta, precis som på riktigt. 

Vi tränar på att skriva en egen argumenterande text. (Sv)

 

Bedömning- VISA vad du kan!

Du deltar aktivt i diskussionerna (det har du möjlighet att visa både  i par, grupper och i helklass). Du diskuterar samhällsfrågor med underbyggda resonemang när till exempel låtsas att vi behöver skriva ett brev till kommunen angående skolans fotbollsplan, eller när vi låtsas att vi fördelar kommunens skattepengar till de olika verksamheterna såsom förskola, äldreomsorg m.fl. 

Du visar vad du kan genom att tillsammans med en kamrat svara på några skriftliga frågor (och du har fått svara på några frågor som Margaretha gett dig när hon var vikarie.)

Du skriver en egen argumenterande text.

När du diskuterar och visar vad du lärt dig använder du dig av ord och begrepp som hör till ämnet. 

 

 

Matriser

Sh
Samhällskunskap åk 5

Samhällskunskap 4-6

På väg mot
Har grundläggande förmågor
Har goda förmågor
Har mycket goda förmågor
Kunskaper i samhällskunskap
Du har baskunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Samhällsstrukturer
Du kan undersöka och beskriva på ett enkelt sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett utvecklat sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett välutvecklat sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Begreppsförmåga
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Undersöka samhällsfrågor
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur de hänger ihop med varandra.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra.
Mänskliga rättigheter
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Du ger exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Du ger exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Du ger exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Demokrati
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: