👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HÅLLBAR UTVECKLING

Skapad 2018-09-10 09:25 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Biologi
Sedan i början av 1900-talet har människans bruk av naturen påverkat ekosystemen allt mer våldsamt. Frågan som allt fler ställer sig är hur länge det kan fortsätta. Utmaningen är att minska naturbrukets påverkan så mycket att ekosystemen kan fortsätta att fungera som önskat. Trots att läget verkar hopplöst finns det mängder med möjligheter. De bästa lösningarna bidrar till bättre levnadsvillkor och en stabilare ekonomi – det som också kallas hållbar utveckling. Vilka klimatförändringar sker och hur använder vi våra naturresurser? Den stora frågan är hur kan vi nå en hållbar utveckling?

Innehåll

Vi kommer att arbeta med detta område i 4 veckor och det avslutas med ett prov på området. Vi kommer ha diskussioner, genomgångar och undersökningar i detta arbetsområde.

 I detta område får du lära dig att:

- föra resonemang om människans historia och påverkan på omgivning.

- Studera någon energikälla och jämföra med andra.

- Se samband mellan naturbruk och skador i miljön.

- fundera på vad vi kan göra för att minska miljöpåverkan i din närhet och globalt.

Uppgifter

 • 17 globala mål

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
EKOLOGI OCH HÅLLBAR UTVECKLING

E
C
A
Samtala och diskutera
Du samtalar om och diskuterar frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet med enkla motiveringar och beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du samtalar om och diskuterar frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet med utvecklade motiveringar och beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du samtalar om och diskuterar frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet med välutvecklade motiveringar och beskriver några tänkbara konsekvenser.
Ekosystem, flöden och kretslopp
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Påverkan på naturen & hållbar utveckling
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.